ProRail bereikt trede 4 op de Veiligheidsladder

ProRail voldoet aan alle veiligheidseisen voor trede 4 van de Veiligheidsladder. Begin juni nam ProRail het Veilig Bewust Certificaat in ontvangst van Lloyd’s Register, dat heel ProRail op veiligheidsgebied langs de meetlat legde. ProRail is nu als eerste publieke opdrachtgever zelf ook formeel gecertificeerd op trede 4.
Werk op de Calandbrug tijdens Pinksterweekend 2018.
Calandbrug

De ambitie van ProRail was om eind 2017 trede 4 op de Veiligheidsladder te bereiken. Bij een bedrijf dat op die trede functioneert is sprake van een proactieve veiligheidscultuur. Dat betekent dat het veiligheidsbewustzijn continu wordt verhoogd en medewerkers elkaar aanspreken op onveilig gedrag. Bewust veilig werken wordt ervaren als een eigen verantwoordelijkheid; ‘welke bijdrage kan ik leveren?’

Veiligheidsbewustzijn en vakmanschap

Voor ProRail is investeren in de veiligheidscultuur belangrijk. Verbetering van de veiligheid op het spoor verschuift steeds meer van nieuwe technieken en meer regels naar ruimte voor vakmanschap. Dit betekent inspelen op actuele situaties en alert zijn op risico’s. Hiervoor is een hoog veiligheidsbewustzijn binnen het hele bedrijf nodig. Het bereiken van trede 4 is dan ook een belangrijke mijlpaal!

Samen blijven verbeteren

ProRail meet haar eigen cultuur met de Veiligheidsladder om steeds te kunnen verbeteren, want veiligheid op en rond het spoor is van groot belang. Voor het bedrijf is het bereiken van trede 4  een belangrijk resultaat, want denken en handelen in de keten staat op dit niveau centraal. ProRail en opdrachtnemers hebben samen een grote stap gezet in het groeien naar een hoger veiligheidsniveau.

Introductie in 2012

ProRail introduceerde de Veiligheidsladder in 2012 om haar opdrachtnemers te stimuleren om aan hun veiligheidsbewustzijn te werken en daarmee de veiligheid van het werk aan het spoor te verbeteren. En met effect: veel aannemers en ingenieursbureaus hebben inmiddels trede 4 bereikt. De Veiligheidsladder is een succesvol instrument: hij wordt inmiddels in meerdere branches toepast en het beheer is daarom overgedragen aan de NEN.

Gepubliceerd op