Innovatieve grondwaterstandmetingen in Zevenaar

Wat te doen als door hoge grondwaterstanden wissels gaan storen? Dit probleem kwam boven bij de aanleg van de hogesnelheidswissels tussen Zevenaar en de Duitse grens. Door veel regen worden daar de grondwaterstanden onder het spoor te hoog. De wissels werken dan niet goed waardoor minder of geen treinen kunnen rijden. ProRail doet nu een proef waarbij gebruik wordt gemaakt van slimme sensoren, Internet of Things en het Digital Assets Lab om een oplossing te vinden.

Metingen bij Zevenaar

Monitoren

Volgens berekeningen van ingenieursbureau Movares is in zo’n twee à drie maanden per jaar van het jaar de grondwaterstand te hoog. Om dat te reguleren, kun je gebruik maken van  een sloot of vijver. Daar is echter geen ruimte voor bij Zevenaar. Voor een permanent pompsysteem kan het Waterschap Rijn en IJssel geen vergunning geven omdat het watersysteem ter plaatse al overbelast is.

Tijdelijke oplossing

Gelukkig is een tijdelijk pompsysteem wel toegestaan, waardoor we twee jaar de tijd hebben om te zoeken naar een definitieve en duurzame oplossing. We zetten peilbuizen, sensoren en internet of things in om de aard en omvang van het ontwateringsprobleem vast te stellen en om inzicht te krijgen bij welk grondwaterniveau daadwerkelijk storingen aan wissels kunnen optreden.

The Things Network

Ter hoogte van de wissels zijn nu peilbuizen geplaatst die de grondwaterstand meten. Draadloze sensoren lezen die meetresultaten uit en sturen berichtjes met waterstanden via een antenne bij het spoor naar The Things Network op het internet. Dit is een open en onafhankelijk netwerk voor Internet of Things, een netwerk waarin apparaten en computers met elkaar communiceren. Daar worden de gegevens opgeslagen in de ProRail Cloud voor gebruik in rapportages en dashboards. Uitlezen op afstand gaat snel, verbruikt weinig stroom en heeft minimaal onderhoud nodig. We gaan het grondwaterpeil twee jaar monitoren. Op basis van de resultaten bepalen we de best mogelijke oplossing voor het grondwaterprobleem.

Digitalisering van het spoor

Onze antenne wordt ook door andere organisaties gebruikt om informatie via slimme sensoren te verzamelen.. Denk aan sensoren van spooraannemers voor inbraakdetectie, luchtkwaliteit, open spoorhekken en deuren. Hiermee zet ProRail voor zichzelf en de spoorsector een stap in de verdere digitalisering van het spoor, waarmee we beter en efficiënter de beschikbaarheid van het spoor kunnen monitoren en snel kunnen ingrijpen als iets niet werkt. Dat is belangrijk voor de betrouwbaarheid van het spoor en het toenemende treinverkeer komende jaren. De gegevens uit The Things Network verwerken en analyseren we in ons Digital Asset Lab.