Gedragscode

ProRail werkt in opdracht van de overheid en met geld van de samenleving. Daar moeten we verstandig en op een verantwoorde wijze mee omgaan. Alle belanghebbenden bij het spoor moeten erop kunnen rekenen dat wij integer handelen.

In de gedragscode van ProRail (pdf) staan de gedragsregels waar wij ons aan moeten houden en de waarden waarop ze gebaseerd zijn. Het gaat dan onder meer over respectvol samenwerken, integer zakendoen en zorgvuldig omgaan met informatie en bedrijfsmiddelen. De gedragscode geldt voor alle medewerkers en stagiaires van ProRail. Maar ook voor inhuurkrachten, zoals uitzendkrachten, zzp’ers en gedetacheerden.

Heeft u vermoedens van niet-integer gedrag? Of ziet u een misstand bij ProRail of een overtreding van de gedragscode of van andere wet- en regelgeving? Meld dat dan bij ons speciale Meldpunt Integriteit. U kunt erop rekenen dat wij zorgvuldig omgaan met uw melding.

Contact algemeen