Graafwerkzaamheden

Sinds 2008 is het verplicht om bij graafwerkzaamheden een melding bij het Kadaster te doen om beschadiging van ondergrondse kabels en leidingen te voorkomen. Dus ook als u gaat graven in de buurt van het spoor, moet u dat melden bij het Kadaster.

WION wetgeving

Per 1 juli 2008 is de Wet Informatie Voorzieningen Ondergrondse Netten (WION) van kracht. Bedrijven die aan of in de buurt van het spoor willen werken, moeten nu vooraf informatie opvragen over de ligging van kabels en leidingen. En ze moeten 3 tot 20 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden melding van de graafwerkzaamheden doen bij het Kadaster.

Melden bij het Kadaster

Het Kadaster verstrekt en verwerkt de informatie over de ondergrondse kabels en leidingen. Het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) is in 2008 opgegaan in het Kadaster. U kunt uw melding van graafwerkzaamheden direct op de website van het Kadaster doen.