Hoe houden we Amsterdam bereikbaar via het spoor?

Het reizigers- en goederenvervoer per trein blijft de komende jaren fors groeien, ook in de regio Amsterdam. Tot 2030 zal het reizigersvervoer (gerekend in kilometers) rond Amsterdam met ongeveer 50 procent stijgen, terwijl dat in de rest van Nederland zo'n 35 procent is. Om de regio bereikbaar te houden per trein maakt ProRail plannen om de capaciteit van spoor en stations rond Amsterdam te verruimen.

ProRail maakt het spoor in en rond Amsterdam klaar voor de toekomst

Amsterdam Centraal

Station Amsterdam Centraal is, na Utrecht Centraal, het drukste treinstation van Nederland. Dagelijks maken 185.000 treinreizigers gebruik van dit station en dat zijn er 280.000 in 2030. Vanaf 2017 vertrekken elk uur vanaf Amsterdam Centraal 47 reizigerstreinen. In 2030 zullen dat er 58 per uur zijn. Tegelijkertijd moet het station ruimte bieden aan een groeiend aantal goederentreinen. Hiervoor is aanpassing van het bestaande station en de aansluitende sporen nodig. Om de beoogde ambitie te kunnen bereiken wordt gewerkt aan onderstaande punten:

  • Om een groter aantal reizigers te kunnen verwerken moet de capaciteit van de bestaande (rol) trappen en liften worden uitgebreid.
  • Om reizigers beter, gemakkelijker en comfortabeler met de trein te kunnen laten reizen moeten de perrons verbreed en verlengd worden.
  • Om reizigers meer bewegingsruimte te bieden wordt de Oosttunnel verbreed en met roltrappen uitgebreid, de Westtunnel krijgt een extra lift.
  • Het spoor en de wissels worden zo aangepast dat de treinen sneller kunnen vertrekken en vlotter kunnen binnenkomen.
  • Om de treinen, aan de oostkant van het station elkaar zonder oponthoud te kunnen laten passeren wordt een vrije kruising gerealiseerd.

De eerste werkzaamheden op en rond Amsterdam Centraal zullen naar verwachting in 2021 beginnen en rond 2028 klaar zijn.

Ook aandacht voor andere Amsterdamse stations

Amsterdam heeft meer stations dan alleen Centraal. Het gebruik van de stations hangt met elkaar samen én met het aanbod van andere vormen van vervoer. Door grootschalige woningbouw zal in de toekomst steeds meer gebruik worden gemaakt van station Sloterdijk en Amsterdam Amstel. Er is dan ook veel aandacht voor het comfort op deze stations en we werken aan uitbreiding van fietsenstallingen. Amsterdam Amstel herstellen we op dit moment in oude glorie.  

Last but not least: station Amsterdam Zuid

Met de komst van de NoordZuid-lijn in juli 2018 zullen reizigers vaker gebruik maken van station Amsterdam Zuid. Ook daar zijn de groeiprognoses zeer fors en daarom maakt ProRail het station bijna drie keer zo groot. Dat doen we samen met andere partijen in het project Zuidasdok.

Gepubliceerd op