8 stappen naar een extra trein

Om vele honderden auto's per uur extra op een snelweg te kunnen laten rijden, is vaak extra asfalt nodig. Om vele honderden reizigers per uur extra over het spoor te kunnen vervoeren, is vaak extra spoor nodig. Zo ook tussen Groningen en Leeuwarden waar in 2018 een extra sneltrein in de dienstregeling wordt ingevoerd. We bereiden daarom in opdracht van de provincies Fryslân en Groningen en het ministerie van Infrastructuur 8 stappen voor om uitbreiding van de spoorcapaciteit mogelijk te maken. Deze dagen worden de omwonenden daarover bijgepraat. En dit is wat ze dan te zien krijgen...

Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden | 8 stappen naar een extra trein

Meer

'Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden', afgekort tot ESGL, zo heet het project om meer treinverkeer mogelijk te maken tussen de hoofdsteden van Groningen en Friesland. Van 2 stoptreinen en 1 intercity per uur die Arriva er nu rijdt, rijden er dan straks 2 stoptreinen en 2 intercity's per uur. Afhankelijk van het verloop van besluitvorming kan dan in 2016 gestart worden met de werkzaamheden. Het totale project kost 166 miljoen euro.

Besluit

Omdat het om een omvangrijke vernieuwing van het spoor gaat, wordt daar een Tracebesluit voor genomen door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Het op de hoogte houden van omwonenden via informatieavonden, waar we nu mee bezig zijn, is daar onderdeel van. Iedereen kan dan straks goed geinformeerd een mening vormen over het 'Ontwerp Tracebesluit'.

8 stappen

Meer treinen mogelijk maken heeft gevolgen voor maatregelen op stations, het spoor en overwegen. Hieronder een samenvatting van die maatregelen. In het Ontwerp Tracebesluit zullen alle plannen straks tot in detail staan uitgewerkt. 
  1. Groter perrons op station Leeuwarden. Op station Leeuwarden wordt het bestaande perron bij spoor 5b/8 langer en breder om reizigers meer ruimte te geven. Hierdoor kunnen ook treinen met een lengte van 168 meter hier kunnen stoppen.
  2. Station Achter de Hoven wordt opgeheven, dus daar zullen dan geen treinen meer stoppen.
  3. Meer treinen zorgen voor drukkere overwegen. Straks krijgen overwegen in Hurdegaryp acht treinen per uur te verwerken in plaats van nu zes. In combinatie met het project Centrale As, bouwen we een onderdoorgang voor de weg onder het spoor door bij de overweg van de Rijksstraatweg.
  4. Tussen Zuidhorn en Hoogkerk komt er over 8 kilometer een spoor bij. Het spoor bij Hoogkerk wordt extra lang, zodat er later makkelijk een extra halte kan worden bijgebouwd.
  5. De Paterswoldseweg is een belangrijke verbinding van en naar het centrum van Groningen voor fietsers en automobilisten. Met de extra sneltrein zijn de overwegbomen straks vaker dicht. Een onderdoorgang verbetert de verkeersdoorstroming en verhoogt de betrouwbaarheid van het spoor.
  6. We maken een extra spoor bij Zuidhorn, ten noorden van het perron. Deze is nodig om de pendeltreinen die enkel in de spits tussen Zuidhorn en Groningen rijden, te laten stoppen. Hierdoor blijven er twee hoofdsporen vrij voor de stop- en sneltreinen.
  7. De snelheid tussen Leeuwarden en Feanwâlden gaat omhoog van 100 naar 130 kilometer per uur. Eén kilometer voor Feanwâlden wordt de maximale snelheid 120. De snelheid tussen Grijpskerk en Hoogkerk gaat omhoog van 100 naar 120.
  8. Naast de perrons in Leeuwarden, die ook breder worden gemaakt, worden alle perrons van aanliggende stations verlengd voor treinen met drie treinstellen (168 meter lang). Nu zijn de perrons geschikt voor maximaal twee treinstellen (112 meter).

Spoorplan Noord-Nederland

De plannen voor Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden staan niet op zichzelf. Sneller en betrouwbaarder treinvervoer in het Noorden van Nederland is een wens van de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe, Overijssel en spoorbeheerder ProRail. Het sluit aan op de plannen van het ministerie van IenM zoals verwoord in de Lange Termijn Spoor Agenda (LTSA). Stations Leeuwarden, Groningen en Zwolle zijn daarbij de belangrijkste knooppunten. Voor dit Spoorplan Noord-Nederland is een nieuw spoornetwerk ontworpen. Treinreizigers reizen zo comfortabeler binnen de regio én naar de Randstad. Het plan bestaat uit achttien projecten en heeft een totale investering van circa 800 miljoen euro.
Gepubliceerd op