Design stationsgebouw van zeecontainers op Barneveld Noord

We blijven de voorzieningen op stations continu aanpassen aan de wensen van reizigers. Zo realiseren we op station Barneveld Noord wachtruimtes uit ‘gepimpte’ zeecontainers. De containers bieden ruimte om beschut en comfortabel te wachten. Tegelijkertijd is er plek voor kaartverkoop, reisinformatie en een toilet voor reizigers, ook voor reizigers met een lichamelijke beperking. Vorige week zijn de containers van ieder ruim tweeduizend kilo met grote kranen op hun plek gezet.

Station met persoonlijk gezicht

Het nieuwe stationsgebouw biedt niet alleen ruimte voor wachtruimtes, maar ook voor andere voorzieningen. Zo creëren we in het gebouw ook ruimte voor de medewerkers van RuiterActief. Dit is een sociaal werkbedrijf van de gemeente Barneveld die zich inzet voor de dagbesteding van jong en oud. Zij houden toezicht, zorgen dat het station netjes blijft en beheren de fietsenstallingen. Op termijn kan er ook beperkte horeca, zoals koffie en thee, aangeboden worden.

Investeren in comfort

Sommige kleine en middelgrote stations kunnen als somber, kil en weinig comfortabel ervaren worden. Daarom vinden we het belangrijk te investeren in het comfort van deze stations en ze aan te passen aan de wensen van de reiziger. Zo worden er nu voor vijfentwintig stations unieke aanpassingen ontworpen om het verblijf te veraangenamen. Voorbeelden van stations waar het nu al comfortabeler is gemaakt, zijn stations Breukelen, Wolvega en Almelo.

Voor de zomer afgerond

Het nieuwe stationsgebouw is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met gemeente Barneveld, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en NS Stations. De aannemer gaat nu de containers in Barneveld verder afbouwen. Dit zal voor de zomer zijn afgerond.

Gepubliceerd op