Foto’s van werkzaamheden Hasselaartunnel Barneveld

In het weekend van 2 en 3 december zijn de sporen tussen Amersfoort en Apeldoorn bij Barneveld tijdelijk aan de kant gelegd. In opdracht van de gemeente Barneveld, ProRail en de provincie Gelderland, bouwt Bam Civiel aan de Harselaartunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn. De tunnel vervangt de spoorwegovergang van de Stationsweg/Baron van Nagellstraat, zodat verkeer beter door kan stromen en de veiligheid toeneemt.

Damwanden

Wat is er dit weekend gebeurd? Het betrof met name de voorbereidingen voor de bouw van de tunnel. Het spoor ter hoogte van waar de tunnelbak komt is aan de kant gelegd. Vervolgens trilden we de damwanden in de grond. Deze damwanden zijn nodig om later het zand onder het spoor weg te kunnen graven, zodat er ruimte ontstaat voor het plaatsen van de tunnelbak. Daarnaast boorden we 18 funderingspalen in de grond die straks het dak van de tunnel dragen. Na deze werkzaamheden is het spoor weer teruggebouwd en spoor weer in dienst gekomen: treinen reden maandagmorgen weer volgens diensregeling over dit deel van het spoor.

De werkzaamheden in cijfers

Om een beeld te geven van de werkzaamheden en de omvang daarvan hebben we het volgende overzicht opgesteld. We benoemen daarin het belangrijkste deel van de hoeveelheid werkzaamheden en inzet van mensen en materieel: 

  • 250 mensen die gedurende het weekend op de bouwlocatie aanwezig zijn
  • 18 funderingspalen van 20 meter en een diameter van 56 centimeter
  • 28 damwanden met ieder een lengte van 18,2 meter
  • 3 boorstellingen voor het aanbrengen van de buispalen
  • 3 damwandstellingen voor het aanbrengen van de damwanden
  • 2 voorboorstellingen voor het losser maken van de ondergrond
  • 1 hulpkraan voor het aangeven en hijsen van de materialen
  • 18 stuks paalkorven die in de stalen buispalen werden gehesen

Tunneldek inschuiven

De komende periode wordt het tunneldek (aan de zuidzijde van de werklocatie) gebouwd. In week 17 van 2018 wordt het tunneldek ingeschoven. Ook dan is het net als afgelopen weekend mogelijk om als belangstellende te komen kijken. Meer informatie over de bouw van deze tunnel: https://www.harselaartunnel.nl/

Gepubliceerd op