Megaklus gestart: sporen rond Utrecht in 2,5 jaar vernieuwd

Utrecht Centraal is als belangrijk knooppunt voor het treinverkeer de spoorhoofdstad van Nederland. De komende periode bouwen we hier nieuwe stations, leggen we extra sporen aan en ontvlechten we de ‘spaghetti van sporen’ rond het centraal station. Deze ‘ontvlechting’ is vandaag officieel gestart.

Megaklus gestart: sporen rond Utrecht in 2,5 jaar vernieuwd

Vernieuwing van het spoor rond Utrecht

ProRail heeft bouwcombinatie BAM Rail en VolkerRail de opdracht gegeven om binnen 2,5 jaar het spoor rond Utrecht te vernieuwen.  Hiermee ontstaat meer ruimte op het spoor waardoor de doorstroming van treinen verbetert, er meer treinen kunnen rijden en het spoor rond Utrecht betrouwbaarder wordt.

Betrouwbaar spoor

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaf in april van dit jaar de opdracht om de doorstroming van het treinverkeer rond Utrecht te verbeteren. De aanpassingen zijn onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). De wirwar van sporen wordt uit elkaar gehaald, zodat er straks minder vaak gewacht hoeft te worden op bijvoorbeeld seinen. Bovendien maken we het spoor nóg veiliger en betrouwbaarder en kunnen er straks nog meer treinen Utrecht passeren

Grote aanpak rond Utrecht

Naast deze aanpak om het spoor te ontwarren, worden er tegelijkertijd ook andere maatregelen genomen om het treinverkeer rond Utrecht Centraal te verbeteren. Komende tijd bouwt ProRail samen met NS en de gemeente Utrecht de OV terminal af. Reizigers hebben daar straks meer ruimte en een betere verbinding naar de sporen. Daarnaast breidt ProRail de sporen rondom Utrecht Centraal uit en worden er nieuwe stations rond Utrecht gebouwd.

Gevolgen voor reizigers

Voor reizigers zullen de werkzaamheden voor het eerst merkbaar zijn in het weekend van 3 en 4 augustus. De sporen zijn in dat weekend niet beschikbaar tussen Utrecht en Driebergen. Ook daarna zal het spoor af en toe buiten dienst zijn. Dit overleggen we nu met NS en hier zullen we samen tijdig over communiceren.

Gepubliceerd op