ProRail geeft dieren vrij baan

Het spoor in Nederland doorkruist niet alleen het leefgebied van mensen, maar ook die van verschillende planten en dieren. Op 71 plekken in Nederland gaat ProRail de natuur daarom een handje helpen om leefgebieden te vergroten. Dit doen we bijvoorbeeld door ecoducten en dassentunnels aan te leggen. In totaal wordt de komende vijf jaar ongeveer 4 miljoen euro geïnvesteerd.

Zootel

Faunapassage amfibieen
Faunapassage amfibieen

Kleine faunapassages

Naast de grote passages als ecoducten zijn er ook tal van kleine faunapassages om de kleinere dieren het spoor te laten passeren. Daarbij kun je denken aan tunneltjes onder het spoor (via grond of water) en looprichels in bestaande watertunneltjes. Deze kleine faunavoorzieningen zijn bedoeld voor dieren als otters, dassen, marterachtigen, egels, ringslangen en amfibieën. Zo bieden we extra leefruimte en ondersteuning aan bijzondere diersoorten die in de spoorbermen leven.

Bijdragen aan netwerk van natuurgebieden

Dit project is onderdeel van het Meerjaren Programma Ontsnippering (MPJO). Dit is een samenwerkingsverband van verschillende overheden. Zo neemt het MJPO bijvoorbeeld ‘ontstnipperingsmaatregelen’: ze verbinden twee gebieden aan weerszijden van een rijksweg met een brug of tunnel voor dieren. Zo wordt het leefgebied van plant en dier weer groter. Er ontstaat een netwerk van natuurgebieden waardoor de dieren wegen, sporen en andere obstakels ongedeerd kunnen passeren.
 
Naast deze passages biedt ProRail dieren in de spoorberm ook onderdak. Zo hebben we pasgeleden dit ‘Zootel’ geopend.

Gepubliceerd op