Handvestgroep Publiek Verantwoorden

ProRail is in 2007 lid van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden. De Handvestgroep stelt sinds 2000 de norm voor kwaliteit in de publieke dienstverlening. De leden van de Handvestgroep hebben oor en oog voor hun publiek. De groep zet nieuwe inzichten over goed bestuur om in gevraagd en ongevraagd advies aan haar leden.

Impuls voor verbetering

De Handvestgroep bestaat uit zelfstandige bestuursorganen en andere publieke dienstverleners. De organisaties laten zich regelmatig door een Visitatiecollege van ervaren externe bestuurders en wetenschappers visiteren. Deze visitaties geven een stevige en openbare impuls voor verbetering en helpen de organisaties met het goed toepassen van de afspraken uit het handvest.

Code goed bestuur

Daarnaast onderschrijven de organisaties de code goed bestuur, waarin een ideaaltypisch model van checks and balances voor publieke dienstverlening is beschreven.