Gegevens over de railinfra opvragen

ProRail beheert alle gegevens van de railinfrastructuur in Nederland. Denk niet alleen aan technische documentatie of bedieningsvoorschriften, maar bijvoorbeeld ook aan gegevens over ligging, kwaliteit, eigendom en gebruik van de railinfrastructuur. Een ProRail-applicatie als RailMaps biedt eenvoudige toegang tot (delen van) die informatie. Maar u kunt deze informatie ook rechtstreeks bij ons opvragen.

Railinfra-gegevens

Het gaat hierbij om verschillende soorten gegevens:

Technische gegevens

  • tekeningen van bovenbouw, civiele techniek, elektra, installaties, seinen, telecom en kabels,
  • registratie van objecten,
  • bedieningsvoorschriften.

Datasets over de infrastructuur

Dit zijn gegevens over de ligging, kwaliteit, eigendom en gebruik van de railinfrastructuur in Nederland. Bijvoorbeeld: de Basisbeheerkaart (BBK)`(met daarop de locatie van spoor, wissels, seinen), luchtfoto's van de railinfrastructuur, kadastrale informatie en luchtfoto's.

Gegevens opvragen

U kunt technische gegevens en de datasets opvragen via onze ICT Servicedesk.

Wijzigingen doorgeven

Als u een wijziging constateert tussen de documentatie en de praktijk buiten, geef dit dan aan ons door. We onderzoeken de situatie en we sturen u bericht over het resultaat.

Betrouwbaar en actueel

Het InfraDataCenter van ProRail en RIGD-LOXIA zorgen voor actuele en betrouwbare gegevens over de railinfrastructuur:

  • Het InfraDataCenter beheert informatie over infrastructuur, maakt het toegankelijk en adviseert gebruikers bij het toepassen van de informatie binnen de bedrijfsprocessen.
  • RIGD-LOXIA is een alliantie van ProRail, Movares en ARCADIS. RIGD-LOXIA verzamelt, maakt, beheert en distribueert railinfra-gegevens voor planning en sturing.

Programma SpoorData

Betrouwbare, actuele gegevens zijn van levensbelang voor een veilig en duurzaam spoornetwerk. Daarom werken wij samen met onze partners aan het programma SpoorData. Dit programma wil spoorinformatie breed toegankelijk maken voor alle spelers in de spoorbranche. Onder meer door een speciale website, waar spoorpartners eenvoudig gegevens kunnen raadplegen, delen en actualiseren.