Geschiedenis

Sinds de eerste spoorlijn in Nederland in 1839 werd geopend, wordt het spoor beheerd en onderhouden. Ruim honderdzestig jaar ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij ProRail.

1995: reorganisatie van de Nederlandse Spoorwegen

Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw was zowel het beheer als de exploitatie van het spoor in handen van NS. Onder druk van de Europese regelgeving werd NS in 1995 gesplitst. NS zelf pakte de exploitatie van het vervoer op. De voormalige NS-afdelingen Railinfrabeheer, Railned en Railverkeersleiding namen aanleg, onderhoud en beheer van het spoor op zich. Dat deden ze rechtstreeks in opdracht én voor rekening van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Formeel maakten ze nog onderdeel uit van NS.

2002: een nieuwe Spoorwegwet

In 2002 werd de scheiding tussen beheer en exploitatie van het spoor definitief. De Tweede Kamer sprak zich uit voor een nieuwe Spoorwegwet, waarmee de taken en verantwoordelijkheden van gebruikers en beheerders van het spoor nu ook organisatorisch werden gescheiden.

2005: start van ProRail

Sinds 1 januari 2003 werken de dochters van Railinfratrust B.V. samen onder de handelsnaam ProRail. Op 1 januari 2005 fuseerden de drie Railinfratrust-dochters Railinfrabeheer, Railned en Railverkeersleiding tot ProRail B.V. Alleen de spoorwegveiligheidstaak van Railned werd afgesplitst en ondergebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.