8.500 publieksvragen

Waarom toeteren treinen soms bij overwegen? Strooien jullie bij winters weer? En waarom vonkt de bovenleiding? Zulke vragen komen dagelijks bij ons binnen. Reizigers en omwonenden weten ons goed te vinden via telefoon en mail. Afgelopen jaar heeft het team Publiekscontacten bijna 8.500 meldingen en vragen geregistreerd en afgehandeld. Uit de grote stapel hebben we vijf leuke vragen en de bijbehorende antwoorden geselecteerd over onder andere fietsenstallingen, buitendienststellingen en openingen van stations.

1. Wat zijn schouwpaden?

Antwoord: Dit zijn de paden langs het spoor die worden gebruikt door baan(mede)werkers. Via het pad kunnen zij het spoor controleren en inspecties uit te voeren. Tijdens het schouwen dragen de baan(mede)werkers een geel veiligheidshesje, zodat de machinist ze kan herkennen. 
   

2. Wie bouwt en beheert de fietsenstallingen bij stations en wie verwijdert (wees)fietsen? 

Antwoord: ProRail bouwt en renoveert fietsenstallingen en NS beheert (bewaakte) fietsenstallingen. De gemeente verwijdert (wees)fietsen. We werken er samen aan om de fietsenstalling veilig en toegankelijk te houden en het aantal weesfietsen te beperken. 
   

3. Wie beheert roltrappen op stations en wie repareert ze als ze stuk zijn?

Antwoord: ProRail beheert roltrappen op stations en zorgt ervoor dat de roltrappen gerepareerd worden als deze defect zijn. Een stilstaande roltrap kun je melden via ons telefoonnummer 0800-776 72 45 (gratis). Bij de in- en uitgangen op grotere stations zijn roltrappen die door de gemeente of de gemeentelijke vervoerder worden onderhouden. Dit zie je bij stations Den Haag Centraal en Utrecht Centraal. 
   

4. Waarom zijn er buitendienststellingen in de vakanties en het weekend?

Antwoord: De vernieuwing van het spoor kan hinder veroorzaken voor vervoerders, reizigers en verladers. Dan hebben we meerdere sporen nodig om ons werk goed en veilig uit te voeren. We beperken de overlast zoveel mogelijk. Door bijvoorbeeld zoveel mogelijk ’s nachts te werken. Maar ook werken we regelmatig overdag aan het spoor. In overleg met vervoerders wordt dit werk met name in het weekend en in vakantieperiodes gepland. Dan zijn er minder reizigers die last hebben van ons werk.   

Goed voorbereid op reis

Om te voorkomen dat reizigers voor verrassingen komen te staan, worden wijzigingen van de dienstregeling op het spoor duidelijk gecommuniceerd via ns.nl. Op onze kaart staat de planning van ons werk aan het spoor.
     

5. Mag je bij de opening van een station zijn? 

Antwoord: Iedereen is welkom tijdens de opening van een station, zelfs als er koninklijk bezoek bij is. Op de openingsdag geven we het station terug aan de reiziger, en dat mag natuurlijk gevierd worden. Na jaren (ver)bouwen gebeurt er op de dag van de opening van alles op en rond het station. ’s Ochtends vroeg beginnen de eerste feestelijkheden al, maar wees gerust, je hoeft niet vroeg je bed uit om het mee te kunnen maken. Naast het officiële moment is het de hele dag feest op het station, zodat alle reizigers het kunnen meemaken. Komend jaar ben je welkom tijdens de openingen van stations Delft, Den Haag Centraal en Arnhem. De precieze data zijn nog onbekend, maar deze delen wij zodra ze definitief zijn via de website en social media. Hier vind je meer informatie over de bouwprojecten.      
Gepubliceerd op