Aan tafel bij ProRail!

Ruim 120 belangrijke relaties van ProRail gingen in het Spoorwegmuseum het gesprek aan met elkaar, onder het motto ‘aan tafel!’ tijdens de jaarlijkse Relatiedag van ProRail. Want, aan tafel heb je het goeie gesprek.

Volle tafel

Vertegenwoordigers van overheden, (lucht)havenbedrijven, gemeentes, vervoerders en consumentenorganisaties, en ProRail gingen met elkaar in gesprek en zijn uitgedaagd om ‘al hun kaarten op tafel te leggen’. Dat zorgde voor een open sfeer waarin ook ruimte ontstond om belangen en afwegingen te delen.

Uitdagingen

Zo praatten we met elkaar over de uitdagingen in het regionale spoorvervoer, het verminderen van hinder voor reizigers tijdens werkzaamheden en de ambities van de spoorsector die zijn vastgelegd in de Lange Termijn Spooragenda (LTSA). Dat leverde mooie gesprekken op waar we in de loop van de tijd met elkaar mee verder gaan. Iedereen tevreden houden kan niet altijd, betoogde waarnemend president-directeur Patrick Buck, voordat het afsluitende diner startte. Er zijn veel belangen op en rond het spoor. “Maar samen aan tafel gaan, kan wél altijd. Met het lef transparant te zijn en onze zorgen te delen, kunnen we samen oplossingen vinden om zoveel mogelijk belangen te dienen.”

Gepubliceerd op