Aftellers Horst-Sevenum verbeteren veiligheid en punctualiteit

Op station Horst-Sevenum zijn zogeheten aftellers geplaatst. Dat is een hulpmiddel voor conducteurs om stipt op tijd te vertrekken zodat de overweg achter het station niet langer dicht ligt dan strikt noodzakelijk is. Door exact op tijd te vertrekken helpt de afteller tevens de punctualiteit van het treinverkeer te verbeteren.
Afteller op station Horst-Sevenum.
Afteller op station Horst-Sevenum.

Stipter vertrekken en minder lang wachten

Er zijn ongeveer 200 stations met een overweg kort achter het station. Omdat de overweg gesloten moet zijn voordat een trein mag vertrekken start het vertrekproces pas na het sluiten van de overweg. De weggebruikers wachten op hun beurt weer op het passeren van de trein. Door het vertrekproces gelijktijdig te starten met het sluiten van de overweg is tijd te winnen. De trein vertrekt beter op tijd en de weggebruiker staat minder lang voor een overweg te wachten. Dat verkleint het risico dat weggebruikers de rode lichten negeren en gevaarlijk gedrag gaan vertonen. 

Ook station Helmond ’t Hout krijgt binnenkort aftellers

Station Helmond ’t Hout krijgt in september 2018 aftellers. Ook dat verbetert de veiligheid van de overwegen op de Mierloseweg en Slegersstraat. De eerste afteller werd in 2014 bij wijze van proef in Hilversum geplaatst. In 2016 volgde Vught en nu dus Horst-Sevenum en Helmond ‘t Hout. Volgend jaar start een landelijke uitrol en worden meer stations voorzien van aftellers. Mede dankzij dit soort innovaties zorgt ProRail voor veilig en betrouwbaar treinverkeer. 

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) 

De toepassing van de aftellers komt voort uit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Dit programma is in 2012 gestart door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; ProRail voert dit programma in opdracht van het ministerie uit. Doel van het LVO is veiligheid op overwegen groter maken én hinder ten gevolge van overwegen minder maken.

Gepubliceerd op