Al 30.000 Utrechtse fietsen gestald in nieuwe stalling

Video: Gebruikers enthousiast

Na twee weken proefdraaien is het eerste deel van de Stationspleinstalling in Utrecht op 21 augustus feestelijk geopend. Sinds de ingebruikname op 7 augustus is er al bijna 30.000 keer een fiets gestald in de nieuwe stalling. Ook worden er dagelijks zo’n 250 OV-fietsen verhuurd. En daar zijn de gemeente Utrecht, NS en ProRail trots op.

Fietsenstalling Stationsplein Utrecht Centraal: de eerste indruk

Op de fiets geopend! Van links naar rechts: Kees Rutten, regiodirecteur ProRail, Heike Luiten, regiodirecteur NS en Victor Everhardt, wethouder in Utrecht

Straks heeft Utrecht de grootste van de wereld

De huidige 6000 fietsparkeerplekken in de Stationspleinstalling in Utrecht worden de komende maanden aangevuld met nog eens 1500 stuks. Medio 2019 parkeren 12.500 fietsers hun fiets in de grootste stalling ter wereld; veilig, droog en dichtbij Utrecht Centraal. Samen zorgen de gemeente, NS en ProRail voor een bereikbaar en toegankelijk station met aantrekkelijke, veilige en beter benutte fietsenstallingen. Alles onder het motto ‘Je fiets wil nooit meer anders’.

Ruimte voor de fiets en Actieplan Fietsparkeren

Sinds 2000 zijn er landelijk 450.000 fietsparkeervoorzieningen nieuw gebouwd en gemoderniseerd op ruim 400 stations. In 2000 waren dat er nog 200.000. De komende jaren dreigt een tekort aan het aantal fietsparkeerplekken bij stations. ProRail en NS hebben in juni van dit jaar al laten weten dat zij graag willen dat er de komende 10 jaar 220.000 nieuwe voorzieningen worden bijgebouwd.

Betere benutting bestaande stallingen

Terugdringing van het tekort aan fietsenstallingen is niet alleen een zaak van bijbouwen. Niet bij alle stations is het eenvoudig extra stallingen bij te bouwen. Het is ook een zaak van betere benutting van bestaande stallingen en innovatieve oplossingen en het stimuleren van deelfietsen. Denk bijvoorbeeld aan een systeem waarbij alleen de eerste dag gratis geparkeerd kan worden of het plaatsen van vernieuwde selfservicestallingen op 47 stations. Met betere handhaving wordt bovendien het probleem van weesfietsen aangepakt en worden stallingen beter benut en blijven de stationsgebieden ook goed toegankelijk.

Helft van de treinreizigers komt op de fiets naar het station

Eind vorig jaar hebben ProRail en NS samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNG, IPO, Fietsersbond, FMN, ANWB en Rover een bestuursakkoord gesloten. Daarin is afgesproken dat er bij de stations met het meest urgente tekort aan fietsparkeerplekken zo snel mogelijk extra parkeercapaciteit wordt gerealiseerd. Bij de stations in Groningen, Delft en Den Haag Centraal, Amsterdam, Ede-Wageningen, Eindhoven, Gouda, Tilburg, Zaandam en Zwolle komen in totaal meer dan 60.000 nieuwe stallingsplekken.

 

Gepubliceerd op