Concept-beheerconcessie 2015 - 2025 bekendgemaakt

De concept-beheerconcessie 2015-2025 voor het spoor is vandaag door staatssecretaris Mansveld naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staan afspraken tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en ProRail over beheer en onderhoud van het spoor. Het geeft ons vertrouwen dat de staatssecretaris de intentie heeft om het beheer en onderhoud van het spoor voor de komende tien jaar bij ons te beleggen.
Reizigers op bankjes op station Leiden

Spooragenda

De concept-beheerconcessie vloeit voort uit de Lange Termijn Spoor Agenda van staatssecretaris Mansveld. In deze agenda staan de visie, ambities en doelen voor het spoor beschreven. Zoals een verdere verbetering van de samenwerking met NS, regionale vervoerders, de goederensector en decentrale overheden. Alles voor een beter product voor reizigers en verladers.

Concept-beheerconcessie

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de huidige concessie zijn de aangescherpte en vernieuwde aansturing, de rol van de reiziger, de verbetering van de reis van deur-tot-deur en de intensievere samenwerking met vervoerders. Dit betekent onder meer extra focus op het sneller oplossen van storingen, het nog beter inplannen van werk aan het spoor,ook met oog voor omgeving en het realiseren van één loket voor goederenvervoerders. Daarbij zal het kabinet NS en ProRail nog meer aansturen op de prestaties die de reizigers elke dag op hun traject ervaren en minder op gemiddelde prestaties over het hele jaar.

Vervolg

ProRail is sinds 1 januari 2005 houder van de beheerconcessie van de Nederlandse hoofdspoorwegen. Deze concessie loopt tot 1 januari 2015. Dan wordt de nieuwe beheerconcessie voor de komende tien jaar van kracht.  Maar nu volgt eerst een consultatieronde met consumentenorganisaties, vervoerders en andere stakeholders. Daarna gaat een eventueel aangepaste concessie voor behandeling naar de Tweede en Eerste Kamer.
 

Gepubliceerd op