Da’s goed nieuws voor de das!

Met de bouw en het intensieve gebruik van spoorwegen, vaarwegen en autowegen zijn de natuurgebieden in Nederland in de afgelopen decennia versnipperd geraakt. Daardoor hebben dieren en planten soms een onnatuurlijk klein leefgebied. Het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) brengt daar verandering in.
Boring van de faunatunnel bij Dwingelo
Boring van de faunatunnel bij Dwingelo

Honderd kleine faunapassages

De meeste knelpunten bij het spoor zijn al op te lossen met de aanleg van kleine faunapassages. Dit zijn bijvoorbeeld nieuwe tunneltjes onder het spoor door. Van de honderd kleine faunavoorzieningen die ProRail bouwt, zijn er de afgelopen weken weer twee opgeleverd!

Dassen, bunzingen, hermelijnen en steenmarters

Vandaag is er een faunatunnel opgeleverd bij Dwingelo op de spoorlijn tussen Assen en Hoogeveen. De faunatunnel is een ronde buis van 60 cm doorsnee onder het spoor voor dassen, bunzingen, hermelijnen, steenmarters en rosse woelmuizen. Vorige week werd er ook een faunatunnel van 40 cm doorsnee opgeleverd bij Hoogeveen op de spoorlijn tussen Meppel en Groningen. Deze tunnel is met name voor steenmarters, bunzingen, hermelijnen, wezels, dassen en otters.

Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)

Lees hier meer over het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) en over de verschillende faunavoorzieningen die ProRail bouwt.

Gepubliceerd op