Denderende banen voor statushouders

Als het aan de politiek en de spoorsector ligt, kunnen statushouders binnenkort aan de slag in de spoorsector. Maandag 16 september werd hiervoor het startschot gegeven tijdens een bijeenkomst op het Verkeersleiding- en Technisch Centrum van ProRail in Amsterdam.

Waarnemend CEO John Voppen van ProRail, minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) waren naar Amsterdam gekomen om samen met Railcenter en spooraannemers BAM, Strukton hierover een startovereenkomst te tekenen. 

Uitgelezen kans

Volgens staatssecretaris Van Veldhoven is de overeenkomst “Een uitgelezen kans op een baan in een echte topsector. Bovendien is dit initiatief goed nieuws voor de reiziger. Het gebruik van het openbaar vervoer stijgt de komende jaren naar verwachting fors. En dat brengt veel werk met zich mee waarvoor goed personeel nodig is. Ik wil heel graag dat alle mensen die willen en kunnen ook de kans krijgen om aan de slag te gaan in de spoorsector.”

Schaarste beperken

ProRail is zich bewust van het tekort van werkkrachten in de spoorsector. Het in dienst nemen van statushouders, mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning, is een van de mogelijke oplossingen hiervoor. Hiermee kunnen we bijdragen aan het beperken van de schaarste op de arbeidsmarkt en zorgen voor nieuwe aanwas van personeel. 
Het project is gebaseerd op het actieplan ‘Denderende banen’ dat in de zomer van 2018 aan de staatsecretaris van IenW. Dit is hier een concrete uitwerking van. 

Een vaste baan

ProRail heeft deze voorstellen omarmd en de raakvlakken met de spoorsector verder uitgewerkt in de intentieverklaring die maandag werd getekend. In de verklaring staat onder meer dat we ons, samen met de ministeries van SZW en IenW, Railcenter en de spooraannemers BAM en Strukton, gaan inspannen om voor 2021 minimaal dertig statushouders op te leiden naar een vaste baan in de spoorsector. Voor ProRail komt dit neer op zo’n zes personen. Voor na 2021 mikken we op een jaarlijkse instroom van minimaal tien. 

In de Kamerbrief 'Actieplan versterking spoorsector' vind je meer informatie.

Gepubliceerd op