Eerste kwartaal van 2014: hoge punctualiteit

ProRail heeft operationeel een goed eerste kwartaal van 2014 achter de rug. De prestaties hebben zich positief ontwikkeld en zijn vrijwel allemaal hoger dan de met het ministerie van Infrastructuur en Milieu afgesproken norm.

Hogere punctualiteit

De reizigerspunctualiteit is in de eerste maanden van 2014 hoger dan in voorgaande kwartalen. De punctualiteit op het hoofdrailnet bedroeg 91,6%. Dat is boven de doelstelling van 87% die met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is overeengekomen, waarbij treinen minder dan 3 minuten later aankomen dan in de dienstregeling van vervoerders staat.

Veiligheid

Alle veiligheidsindicatoren zijn in het eerste kwartaal van 2014 beter dan de doelstellingen. In januari 2014 is ProRail na een onafhankelijke audit gecertificeerd voor trede 3 (van 5) van de Veiligheidsladder. Volgens het auditrapport laat heel ProRail een stijgende lijn zien in bewustwording, houding en gedrag op het gebied van veiligheid.

Incidenten

Naast betere prestaties kende het eerste kwartaal ook uitval van treinen onder meer door een aantal incidenten die de beleving van reizigers negatief heeft beïnvloed.

  • Op 15 januari 2014 ontspoorde een reizigerstrein op een wissel te Hilversum. Uit voorzorg zijn toen 500 wissels aan een extra inspectie onderworpen. Tijdens deze inspectie is geen wissel aangetroffen met een vergelijkbaar defect of een onveilige situatie. Wel zijn uit voorzorg wissels opnieuw afgesteld en waar nodig onderdelen preventief vervangen. Het incident wordt diepgaand onderzocht door ProRail.
  • Op 19 februari 2014 wordt het treinverkeer te Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal in de avondspits stilgelegd vanwege geconstateerde overschrijdingen van veiligheidswaarden bij een aantal wissels. Dit leidde tot veel overlast voor reizigers. ProRail heeft TNO en Horvat & Partners opdracht gegeven tot een onafhankelijk onderzoek.

ProRail heeft als een van de hoofdpunten van haar beleid de betrouwbaarheid van het spoornetwerk verder te verbeteren en uitval te verminderen. Het programma Beter en Meer dat met NS is ontwikkeld zal hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Dit is in lijn met de Lange Termijn Spooragenda die onlangs is gepresenteerd.

Vernieuwing  infrastructuur

Op 13 maart is het nieuwe Rotterdam Centraal feestelijk geopend door de Koning. De afronding van de grootschalige vernieuwing is gezamenlijk gevierd met reizigers en publiek. Het hele project is binnen budget en planning gerealiseerd.

Tussen 27 maart tot 17 april 2014 zijn de sporen aan de zuidkant van Den Bosch grootschalig vernieuwd. Complete stukken spoor zijn verwijderd en nieuw aangelegd. Een intensief begeleidingsplan voor reizigers en bedrijven is in samenwerking met vervoerders succesvol uitgevoerd.

Lange Termijn Spooragenda

Eind maart 2014 heeft staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de Lange Termijn Spooragenda gepresenteerd. Deze visie is een logische vervolgstap waarmee ProRail verder kan met de ontwikkeling van een hoogfrequente, zoveel mogelijk rechtstreekse en betrouwbare treindienst voor reizigers en verladers. Daarbij zal het kabinet NS en ProRail meer aansturen op de prestaties die de reizigers elke dag op hun traject ervaren en minder op de gemiddelde prestaties per jaar.

Gepubliceerd op