En dat is 500!!!

We blaken vandaag een beetje van trots. Want ons kindje, de CO2-Prestatieladder groeit als kool. Onze directeur Patrick Buck, reikte vandaag het 500e laddercertificaat uit aan het bedrijf P&G B.V., een bedrijf dat actief is in onder meer bestrating en grondverzet in de grond- weg en waterbouw.
Vertegenwoordigers van P&G B.V. en directeur Patrick Buck van ProRail tijdens de uitreiking van het 500e certificaat
Vertegenwoordigers van P&G B.V. en directeur Patrick Buck van ProRail tijdens de uitreiking van het 500e certificaat

De CO2-Prestatieladder is een aantal jaren geleden ontwikkeld door ProRail en werkt ongeveer zo: hoe duurzamer een bedrijf opereert, hoe meer kans op werk in de bouwsector. Er zijn vijf tredes. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te verminderen, hoe hoger de positie op de ladder en hoe meer kans op werk. Denk aan zuinig rijden op de weg en het spoor en het recyclen van bijvoorbeeld spoorgrind, bielzen en rails. Meer lees je hier

Kind is uitgevlogen

ProRail heeft de CO2-Prestatieladder inmiddels overgedragen aan de stichting Klimaatvriendelijk Ondernemen en Aanbesteden (SKAO) zodat de ladder ook in andere sectoren kan worden ingezet. Nadat ons kind het huis heeft verlaten, is de CO2-Prestatieladder een toonaangevend duurzaamheidsinstrument geworden in de gehele Nederlandse bouwmarkt en zijn er dus al 500 bedrijven in ons land die er mee werken.

ProRail zelf op vierde trede

Als maatschappelijke organisatie willen we graag het goede voorbeeld geven. We streven er dan ook naar om in 2015 de hoogste trede van de ladder te bereiken; met 30% energie-efficiëntie, 100% duurzame inkoop van energie en een CO2-reductie van 65kton in de spoorketen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan efficiënte stationsverlichting, hergebruik van spoormaterialen en de inkoop van duurzame energie.

Gepubliceerd op