Green Deal: meer afvalscheiding, minder afval in stations en treinen

Ondertekening

Scheiden van afval is belangrijk, zowel thuis als onderweg. Hoe meer afval apart wordt ingezameld, hoe meer en beter er gerecycled wordt en hoe kleiner de afvalberg wordt. Vanmiddag ondertekenden staatssecretaris Wilma Mansveld van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), directeur Michiel van Roozendaal van NS-dochter NedTrain en president-directeur a.i. Patrick Buck van ProRail de ‘Green Deal afvalreductie en -recycling op treinstations en in treinen’. Doel van deze overeenkomst is de hoeveelheid afval in stations en treinen te beperken en het afval dat toch ontstaat via afvalscheiding in te zamelen en recycling te bevorderen.

25% afvalvermindering

In 2014 voerden NS en ProRail 12.000 ton afval af van stations en uit treinen, waarvan 12% gescheiden was. Met de Green Deal willen IenM, ProRail en NS onder meer de hoeveelheid afval in 2020 met 25% verminderen naar 9.000 ton. Daarnaast streven wij ernaar om 75% van die 9.000 ton te recyclen: 6.750 ton. ProRail gaat onder andere afval op de stations scheiden, samen met de NS.
   

Proef gescheiden afvalbakken Rotterdam Centraal

Afval op stations bestaat uit verschillende materialen, het grootste deel is papier. Voor recycling is het belangrijk om papier aan de bron te scheiden, zodat het niet nat en vervuild raakt en daarmee onbruikbaar wordt. Als proef plaatsten NS en ProRail gescheiden afvalbakken voor papier en restafval op station Rotterdam Centraal. Deze afvalbakken zijn voorzien van stickers met instructies in opvallende kleuren en symbolen, zodat het afval scheiden duidelijk zichtbaar is voor de reiziger. Hiermee kijken NS en ProRail hoe reizigers het beste worden gemotiveerd om afval te scheiden. Op de stations in Arnhem, Breda, Tilburg, Eindhoven en Zwolle starten dit jaar ook proeven met afvalscheiding. De komende jaren onderzoeken NS en ProRail hoe afvalreductie en -scheiding in stations en treinen verder gerealiseerd kan worden.
 

Halveren afvalberg

Het Ministerie van IenM zorgt op haar beurt dat eventuele knelpunten in regelgeving worden weggenomen. Ook zal IenM andere partijen, die zich bezighouden met afvalscheiding (o.a. in openbare ruimten) en ten behoeve van de herkenning en eenduidigheid, stimuleren om te werken met dezelfde kleuren en symbolen. IenM zet zich ook in om afvalscheiding uit te breiden naar andere vormen van openbaar vervoer. Hiermee zet staatssecretaris Mansveld een volgende stap om op zo veel mogelijk plaatsen afvalscheiding aan te bieden. Zij wil dat 75% van het afval in 2020 wordt gescheiden. Haar wens is de afvalberg in 2024 te halveren: van bijna tien miljoen ton naar vijf miljoen ton.  
Gepubliceerd op