Groener kunnen we het niet maken, wel veiliger

Reizen met de trein kan zeer inspirerend en ontspannend zijn. Zeker als je door een groen landschap gaat. Maar veel bomen en struiken (dicht) langs het spoor zorgen helaas ook voor problemen. Bijvoorbeeld omgewaaide bomen die de spoorbaan blokkeren, vallende takken in de bovenleiding, herfstbladeren die gladheid veroorzaken…

Waarom kapt ProRail bomen langs het spoor?

Groenbeheer

Groen langs het spoor kan op die manier zorgen voor vertragingen, stremmingen en onveilige situaties – voor treinverkeer en reizigers. ProRail wil dit voorkomen door goed onderhoud van het groen langs het spoor. Dit najaar zijn aannemers op verschillende plekken in ons land in opdracht van ProRail bezig met groenbeheer. Daarbij wordt op de eerste plaats gekeken naar plekken waar begroeiing gevaar kan opleveren voor het spoor. Bomen kappen en struiken weghalen doen we alleen als ze te dicht langs de spoorbaan staan. Of als ze het zicht van de treinmachinist belemmeren.

Goed groenbeleid levert veel op. Er is minder vaak schade aan spoor en bovenleidingen, waardoor het spoor veiliger wordt en er minder herstelwerkzaamheden nodig zijn. En omdat er minder bladeren op het spoor vallen, is er minder gladheid op het spoor en dus minder vertragingen.

Gevolgen voor mens en dier

Uiteraard heeft ons groenbeleid gevolgen voor mens en dier. Voor omwonenden kan het betekenen dat het uitzicht waaraan zij gehecht zijn, verandert. Verder moeten dieren rondom het spoor soms nieuwe wegen zoeken om van A naar B te komen. Aan de andere kant zie je vooral in bosrijke gebieden dat de ecologische bermen die door het snoeien ontstaan ideale foerageer- en nestelplekken zijn voor vogels. Maar ook goede schuilplekken voor ringslangen, marterachtigen en hagedissen.

Bij ons groenbeleid hoort uiteraard het tijdig aanvragen van de benodigde vergunningen, goed overleg met grondeigenaren en het informeren van omwonenden en andere belanghebbenden.

Gepubliceerd op