Grote inspectie onderhoud spoor

Een grootschalige inspectie van 1500 spoorobjecten door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bevestigt voor ProRail dat het Nederlandse spoor veilig is: er is geen enkele situatie aangetroffen waardoor de veilige berijdbaarheid van het spoor in het geding is. Het onderzoeksrapport is vandaag door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer gestuurd. Wel concludeert de inspectie dat er zaken beter kunnen. ProRail neemt de aanbevelingen van de inspectie ter harte om het spoor zo nog veiliger en nog beter te maken.
Onderhoudswerkzaamheden aan het spoor
Onderhoudswerkzaamheden aan het spoor

Veilig spoor

Het Nederlandse spoornet behoort tot de veiligste sporen ter wereld. Wel zijn er volgens de inspectie nog verbeterpunten. Zo kan de informatie over het spoor en het onderhoud nog eenduidiger worden vastgelegd. Ook kunnen afkeuringsnormen in de onderhoudscontracten nog meetbaarder worden opgesteld. ProRail neemt deze aanbevelingen serieus en we zijn intussen al begonnen met de toepassing. Zo zal ProRail de informatie over het gepleegde onderhoud nog beter vastleggen en delen met alle spooraannemers. Ook komen er explicietere afkeuringsnormen voor veiligheid en worden de procedures bij het onderhoud verder aangescherpt.

Onderhoudsniveau

ILT concludeert na de inspectie dat er nog verschillen in onderhoudsniveau tussen de contractgebieden zijn. ProRail herkent dit omdat we bezig zijn om stapsgewijs alle onderhoudsgebieden over te brengen naar een nieuw onderhoudsregime (PGO 3.0). Samen met de aannemers maken we de stap naar deze nieuwe manier van onderhoud waarbij preventief onderhoud centraal staat. Nog niet alle onderhoudsgebieden vallen onder deze nieuwe werkwijze. De nieuwe wijze van contracteren leidt in de praktijk al tot verbeteringen in het onderhoud, een afname van het aantal storingen, heldere prestatieafspraken en een betere samenwerking tussen ProRail en de onderhoudsaannemers.

Uitvallen wissels Den Haag - Rotterdam

Deze week is een aantal keer de vraag gesteld of de problemen in Rotterdam en Den Haag met de wisselcomplexen te voorkomen was met meer onderhoud. Het is te vroeg om hier al antwoord op te kunnen geven omdat we dit eerst uitgebreid willen onderzoeken. Ondanks dat we de overlast voor reizigers betreuren, heeft veiligheid de hoogste prioriteit. Vandaar dat we geen enkel risico hebben genomen. We zijn er in ieder geval van overtuigd dat het centraal stellen van preventief onderhoud gaat leiden tot een afname van verstoringen, zoals we dat beogen met PrestatieGericht Onderhoud (PGO 3.0).

Convenant

Onlangs zijn er tussen ProRail en haar aannemers hernieuwde afspraken gemaakt over de wijze waarop het dagelijks onderhoud op het spoor wordt gecontracteerd. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de informatievoorziening van de staat van het spooronderhoud, het verhogen van de kennis in de sector en de wijze van contracteren. Zowel ILT als het ministerie van Infrastructuur en Milieu concluderen dat de vernieuwde manier van contracteren van de onderhoudsaannemers kan dienen als basis voor kwalitatief hoogwaardig spooronderhoud.

Het spoor in Nederland wordt omgeven door strenge veiligheidsnormen en behoort daarmee tot een van de veiligste vormen van vervoer. De inspectie heeft met deze grootschalige spoorcontrole diverse verbeterpunten aangedragen die ProRail samen met de onderhoudsaannemers op zullen pakken en zullen doorvoeren. Samen werken we dan ook door aan een kwalitatief hoogstaand (prestatiegericht) onderhoud waarbij de veiligheid van het Nederlandse spoor altijd –maar dan ook altijd- centraal staat.

Bekijk het rapport op de site van de Tweede Kamer.

Gepubliceerd op