Marion Gout-van Sinderen vertrekt bij ProRail

De Raad van Commissarissen maakt vandaag het volgende bekend: met de afronding van de Lange Termijn Spooragenda komt ProRail in een volgende fase van haar ontwikkeling. De onderneming zal transformeren van een zelfstandige overheidsdeelneming naar een uitvoeringsorganisatie onder strakkere regie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Deze belangrijke wijziging in de aansturing, heeft ertoe geleid dat Marion Gout-van Sinderen in goed overleg met de Raad van Commissarissen te kennen heeft gegeven haar functie van President-directeur in het belang van de onderneming per 1 juli aanstaande ter beschikking te stellen.

De Raad van Commissarissen is Marion Gout-van Sinderen zeer erkentelijk voor hetgeen zij voor ProRail in de afgelopen paar jaar heeft betekend, in het bijzonder voor het verscherpen van de focus op de operationele performance van ProRail en voor de resultaten die zij met haar mensen heeft weten te bereiken in het belang van vervoerders, hun reizigers en verladers.
 

Gepubliceerd op