Nieuwe agenda voor het spoor

Vandaag heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de lange termijn spooragenda gepresenteerd. In deze agenda staan de visie, ambities en doelen voor het spoor. Het zijn gedeelde plannen waarin keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld. Het operationeel verbeterprogramma van NS en ProRail maakt hier onderdeel van uit. Samen met al onze spoorpartners staan we aan de vooravond van een belangrijke volgende fase in de verdere verbetering van het Nederlandse spoor.
Wachtende reizigers op het perron

Scherpere sturing vanuit het rijk

Het is goed dat de lange termijn spooragenda er ligt: het is een logische vervolgstap waarmee we verder kunnen voor een snel, hoogfrequent, zoveel mogelijk rechtstreeks en structureel betrouwbare treindienst voor reizigers en verladers. Daarbij zal het kabinet NS en ProRail meer aansturen op de prestaties die de reizigers elke dag op hun traject ervaren en minder op gemiddelde prestaties over het hele jaar.

In de praktijk

In de praktijk beogen deze plannen onder andere dat er een snellere en eenduidige besluitvorming komt bij verstoringen. Hiervoor komt er één centraal orgaan onder de verantwoordelijkheid van ProRail om vervoerders en reizigers sneller te kunnen informeren en de uitstraling van verstoringen te beperken. Daarnaast zijn er plannen om de dienstverlening aan reizigers op stations te verbeteren en om een 'Netwerk Nederland' te vormen, waarin alle vormen van openbaar vervoer beter op elkaar worden afgestemd.

Gepubliceerd op