NS & ProRail: spoorwegveiligheid naar nog hoger niveau

Vandaag publiceerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) het rapport over de treinbotsing bij Amsterdam op 21 april jl. ‘Ons is er alles aan gelegen om de kans op herhaling van zo’n ongeval uit te bannen,’ aldus president-directeur Marion Gout - van Sinderen van ProRail. ‘Dit ongeluk heeft diep ingegrepen in onze organisaties. Het OVV-onderzoek vormt samen met onderzoek van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) de basis om de spoorwegveiligheid naar een nog hoger niveau te brengen,’ aldus Bert Meerstadt, president-directeur van NS.
daglichtsein
daglichtsein

Extra maatregelen

Het spoor is volgens alle cijfers de veiligste manier van vervoer. Veiliger dan de auto, de fiets en het vliegtuig. Nog altijd! Maar, de veiligheid op het spoor kán en móet nog beter. Dat is de les van dit ongeval. De onderzoeken zijn helder. Daarom nemen wij samen met de NS extra maatregelen, bovenop wat we al in gang hebben en hadden gezet. Ook kijken we extra kritisch naar onszelf en naar onze organisatie: veiligheid moet nog meer in de haarvaten –in ons totale denken en doen- zitten. Geen misverstand hierover: wij zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat reizigers zorgeloos de trein in kunnen stappen, elke dag weer.

Direct na het ongeval hebben NS en ProRail extra maatregelen genomen om de veiligheid op het spoor verder te vergroten:

1. Planning bij werkzaamheden;

Bij het aanpassen van de dienstregeling voor bijvoorbeeld werkzaamheden wordt in de dienstregeling meer tijd gereserveerd voor het laten kruisen en passeren van treinen. Ook bij aanpassing van de dienstregeling plannen wij geen stops op ongebruikelijke plekken. Dus alleen nog op bijvoorbeeld een station of wachtspoor en niet meer op onverwachte plekken zoals in Amsterdam op 21 april jl.

2. Duidelijk waarschuwen;

Met het installeren van nieuwe waarschuwingssystemen voor machinisten en treindienstleiders verminderen we verder de kans dat machinisten een rood sein missen.

3. Sterk vangnet vooruitlopend op ERTMS;

Vooruitlopend op het hagelnieuwe beveiligingssysteem ERTMS, wat nog zeker 10-15 jaar nodig heeft voor het stabiel is uitgerold, gaan wij extra investeren in het vangnet ATB-Vv. Hiermee komen treinen ook wanneer ze langzamer dan 40 km/u rijden automatisch tot stilstand wanneer ze een rood sein dreigen te passeren. Dit jaar hebben we het aantal uitgebreid van 1270 tot 1700 seinen. Volgend jaar komen daar nog eens circa 800 seinen bij en loopt dit op tot ongeveer 2500 seinen met ATB-Vv. Een verdubbeling in twee jaar tijd. Wij bereiden verder een voorstel voor om ook dit aantal nog stevig uit te breiden.

4. Overige maatregelen;

Om het letsel als gevolg van een botsing te verminderen, laat NS haar treinen op dit moment doorlichten door onderzoeksbureau Lloyd’s. Bij de revisie van treinen en aanschaf nieuwe treinen worden de lessen uit het ongeval meegenomen.

Veiligheid voor alles

Veilig spoor in Nederland betekent een veilige dienstregeling, een punctuele en gedisciplineerde uitvoering, een goed vangnet en veilige treinen. Alleen als het veilig kan, wordt er gereden. Anders niet. Het maatregelenpakket zal betekenen dat er bijvoorbeeld bij werkzaamheden minder treinen kunnen rijden dan nu het geval is en dat er dus vaker bussen moeten worden ingezet of omgereisd moet worden.

Kijk hier voor het persbericht.


**Reactie NS en ProRail op verscherpt toezicht door ILT**

Het is van belang te benadrukken dat het toezicht zich specifiek richt op de procedures bij de planning van rijwegen. NS en ProRail zijn daarover in goed gesprek met de Inspectie. NS en ProRail hebben direct na 21 april meerdere maatregelen genomen. Daar gaan wij mee door en de inspectie kijkt daarbij mee. Gelet op de verschillende onderzoeken begrijpen NS en ProRail dat de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn rol scherper oppakt. ProRail en NS zullen hierin nauw samen optrekken met de Inspectie.

Gepubliceerd op