Ondertussen in Utrecht

Verbetering van een knooppunt

Utrecht is hét spoorknooppunt van Nederland en verbindt miljoenen treinreizigers in hun reis door het land. Maar liefst 285.000 mensen maken dagelijks gebruik van Utrecht Centraal. Wanneer er een storing is op dit knooppunt, heeft dat veel impact op reizigers. Het emplacement is aan vernieuwing toe. We werken aan een betrouwbaarder knooppunt en stomen het klaar voor meer treinverkeer in de toekomst.

Een 100% storingsvrij spoor bestaat niet. We hebben wel de verantwoordelijkheid om storingen zoveel mogelijk te voorkomen. Om dat te bereiken investeren we dan ook flink in spoorknooppunt Utrecht. We richten het emplacement beter in, het station wordt vernieuwd en er komt een nieuwe verkeersleidingpost. De nieuwe inrichting van het emplacement is belangrijk om de impact van storingen te verminderen.

Rechte banen

De vernieuwing van het spoornetwerk rond Utrecht is erop gericht om het spoor meer betrouwbaar te maken. Door deze vernieuwingsslag voorkomen we dat een verstoring op één traject zich als een olievlek uitbreidt naar andere trajecten en onnodig veel reizigers raakt. We bouwen de nieuwe sporen daarom in vaste banen die vrij van elkaar komen te liggen. Op dit plaatje kun je zien hoe dat er ongeveer uitziet. Een verstoring treft dan in de toekomst dus veel minder reizigers, omdat het tracé waar de storing is, geïsoleerd wordt van de rest. 

Meer treinen

De verwachte groei van het aantal treinreizigers en de wens van de vervoerder (NS) om in toekomst op de drukke trajecten elke 10 minuten een trein te laten rijden, maken een complete vernieuwing van de sporen rond Utrecht Centraal ook noodzakelijk. Door de sporen meer in rechte banen te leggen, wordt een soepeler doorstroming van meer treinen mogelijk gemaakt. De treinen op een bepaald traject krijgen meer vaste vertrek- en aankomstperrons. Hierdoor kunnen treinen straks sneller binnenkomen en vertrekken, waardoor er meer treinen door Utrecht Centraal kunnen rijden. Hiervoor vernieuwt ProRail de sporen en de bovenleiding en bouwen we een extra achtste perron, zodat straks 150 treinen per uur kunnen aankomen en vertrekken. Dat zijn vijftig treinen per uur meer dan nu. 

Belangrijke trajecten die via Utrecht gaan, zijn onder meer: Rotterdam/Den Haag – Amersfoort,  Breukelen – Veenendaal Centrum, Woerden – Geldermalsen,  Schiphol – Utrecht – Arnhem/Nijmegen, en Amsterdam – Utrecht – Eindhoven. De laatste twee corridors maken we geschikt voor hoogfrequent spoorvervoer, zodat op deze trajecten elke 10 minuten een trein kan rijden.

Meer informatie over alle projecten rond Utrecht Centraal is op deze webpagina te vinden.

Grootste vernieuwingsslag van het Nederlandse spoor ooit

In Nederland reizen steeds meer mensen met de trein. Daarnaast neemt het goederenvervoer per spoor toe. Om te zorgen dat het spoor deze groei ook in de toekomst aankan, werkt ProRail in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu niet alleen rond Utrecht Centraal, maar op tal van andere plaatsen aan beter en meer treinverkeer. Dit gebeurt in samenspel met vervoerders, gemeenten, belangenorganisaties en andere partners. Meer informatie over onze projecten om het Nederlandse spoor te verbeteren en de mogelijke hinder die ons werk oplevert voor reizigers is op deze webpagina te vinden.

Gepubliceerd op