Proef met 'drones': controleren wisselverwarming met infraroodcamera’s

Iedere winter vinden bij sneeuw of strenge vorst wisselstoringen plaats op het spoor. Wissels kunnen vastvriezen of verstopt raken. Ondanks alle controles van de wissels die we voor aanvang van de winter uitvoeren kunnen zich toch nog storingen voordoen. We zijn dus altijd op zoek naar manieren om hier tegen op te treden op het moment dat de winter toeslaat. Een aantal weken geleden zijn we hiervoor begonnen met een innovatieve proef om wisselverwarming vanuit de lucht te controleren met infraroodcamera’s.

Innovatie

Door continu te innoveren maken we het spoor de meest aantrekkelijke vervoersvorm van Nederland. Met nieuwe oplossingen maken we het spoor veiliger, duurzamer, kostenefficiënter en bieden we meer comfort. In het kader van deze innovaties hebben we de afgelopen maanden proeven uitgevoerd met inspectie van sporen met infraroodbeelden door een onbemande helikopter, een soort van 'drone'. Met deze beelden kunnen we kijken of alle wisselverwarmingen naar behoren werken. Dit doen we om eventuele bevriezing van de wissels tegen te gaan. Als er namelijk iets misgaat met een wissel door winterweer, dan kunnen de treinen niet over dat traject rijden. Dit zorgt voor vertragingen en opstoppingen op het spoor.


Inspectie uit de lucht

We vinden het dus belangrijk om goed te inspecteren of de wissels werken. Dat is een omvangrijke en riskante klus. Om de veiligheid te verhogen en te zorgen dat onze mensen zo min mogelijk op het spoor hoeven te zijn, hebben we getest of we deze inspectie ook uit de lucht kunnen uitvoeren.

Drones deden hun werk

Met een onbemande helikopter die infraroodbeelden schiet, kunnen we bovendien vaker inspecteren en sneller ingrijpen bij defecten. Secure In Air BV voerde samen met ProRail de tests uit, en de inspectie-‘drones’ deden hun werk. We kunnen spreken van geslaagde tests: de onbemande opnames vanuit de lucht zagen er goed uit, en op de beelden was duidelijk te zien of de wisselverwarming werkte. De proef is nog niet afgerond: de techniek moet nog verder worden verfijnd. De link tussen de beelden die de drones maken en welk wissel je precies ziet moet nog duidelijker worden gemaakt. Daar gaan we de komende periode hard aan werken.

Winter

De winter is voor het spoor een spannende periode waar we ons als sector zo goed mogelijk op hebben voorbereid. Afgelopen winters is duidelijk geworden dat het spoor kwetsbaar is voor vorst en sneeuw. Onze inspanningen ten spijt zullen storingen zich blijven voordoen. De winter zullen we dus nooit helemaal verslaan en we geven daarom de reiziger geen garantie op een soepele reis in winterse omstandigheden. Maar we zetten ons wel voor de volle 100% in en staan paraat als er wel noodweer uitbreekt.

Gepubliceerd op