ProRail en TU Delft doen succesvolle hackaton: gevaarlijke stoffen automatisch te herkennen met camera

/ Nieuwsbericht
ProRail is samen met de TU Delft hard op weg om goederenwagons met gevaarlijke stoffen automatisch te herkennen met camera's. Het weten waar welke lading staat op emplacementen is een heet hangijzer sinds de ethanolbrand op Kijfhoek in 2011, omdat je bij brand of ander onheil snel wilt weten wat er in de wagons zit.
Emplacement Kijfhoek

Studenten en bedrijven deden vorige maand in teams mee aan een zogenoemde hackathon, waarbij ze met verschillende computertechnieken de wagons probeerden te herkennen.

Beter zicht op gevaarlijke stoffen

Het einddoel is om een volledig zicht te krijgen op wat binnenkomt en weggaat van de rangeerterreinen. Staatssecretaris Dijksma (spoor) stelde onlangs dat die registratie nu nog niet op het gewenste niveau is, met ongeveer 75 procent op emplacementen. Dat moet binnen afzienbare tijd tegen de 100 procent zijn.

Nummerherkenning in turbostand

Studenten en bedrijven deden enkele weken geleden een eerste poging om de nummers te lezen van voorbijrazende goederenwagons. Het grote verschil met wegverkeer is dat de wagons alleen vanaf de zijkant kunnen worden ingelezen en dat de wagons geen reflecterende nummerplaten met hoog contrast hebben. Dat maakt het een grotere uitdaging om ze te herkennen. Eigenlijk zoeken we dus een soort nummerherkenning in turbostand.  

Boven verwachting

De eerste resultaten zijn boven verwachting, ook dankzij de goede ondersteuning van IT-bedrijf Ordina. De deelnemers aan de hackaton wisten het merendeel van de wagons te herkennen en vooral de specifieke codes voor gevaarlijke stoffen. Vooral het team van het bedrijfje Big Data Republic gooide hoge ogen met hun oplossingen. In deze sessies ging het om herkenning bij vol daglicht, in volgende sessies gaan de studenten proberen om de wagens ook bij nacht en mist automatisch te herkennen. 

Blauwe container

De door de hackers uitgedokterde nieuwe technieken worden getest op emplacement Kijfhoek. Hier staat sinds het najaar een blauwe testcontainer, waar samen met partners en leveranciers camera’s, sensoren en andere nieuwe technieken kunnen worden getest.

Goederenemplacementen

Nederland heeft 25 emplacementen in Nederland waar met gevaarlijke stoffen gerangeerd mag worden. De sector, ministerie van Infrastructuur en Milieu en Brandweer Nederland zijn in de zomer van 2016 gestart met een intensief verbeterprogramma (Railmap W-LIS) met als doel de registratie van gevaarlijke stoffen op 100 procent te krijgen.