ProRail in de bres voor de vuursalamander

In het Bunderbos in de buurt van Maastricht leven vuursalamanders die dringend bescherming nodig hebben. Het beestje wordt bedreigd door een schimmelinfectie. Om verspreiding te voorkomen gaat ProRail op verzoek van stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) helpen te voorkomen dat de schimmel zich verder verspreidt. Hoe ProRail hierbij kan helpen? Dat lees je hier.
De vuursalamander
Foto van een vuursalamander, gemaakt door Jelger Herder

Populatie vuursalamanders met 96% afgenomen

De vuursalamander is één van de grootste landsalamanders in Europa en kan wel 20 centimeter groot worden. In Nederland leeft de soort alleen in Zuid-Limburg, maar het gaat niet goed met de populatie. In een paar jaar tijd is de populatie met 96% afgenomen. Ook de resterende 4% blijkt niet veilig te zijn. Uit onderzoek blijkt dat een zeer besmettelijke schimmelinfectie doodsoorzaak nummer één is.

ProRail en aannemers in actie

ProRail wil de vuursalamander graag helpen beschermen en neemt daarom maatregelen om de verdere verspreiding van de schimmel tegen te gaan. Met RAVON is afgesproken dat de spooraannemers indien mogelijk hun schoenen, gereedschap en machines ontsmetten voor- en nadat ze in de spoorberm in het Bunderbos zijn geweest. Ook worden na eventuele snoei- en kapwerkzaamheden geen hout en takken meer mee genomen uit het bos, maar ter plekke verwerkt. RAVON is heel erg blij met de samenwerking en hoopt dat spoedig meerdere organisaties volgen.

Zorg voor flora en fauna

ProRail heeft 7.000 kilometer spoor met zeker zoveel kilometers aan spoorberm. Met kleine initiatieven willen we ook hier een betere en veiligere leefomgeving voor de dieren creëren. Zo bieden we egels onderdak in dichbtegroeide egelsuites, plaatsen we bijenhotels en helpen we dieren met het passeren van sporen door tunneltjes onder de sporen en ecoducten aan te leggen.

Gepubliceerd op