ProRail komt naar je toe… Pazzup!

In 2014 hebben machinisten bijna 3.000 meldingen van spoorlopers gedaan bij onze verkeersleiders. Dat heeft voor flinke vertragingen gezorgd voor het treinverkeer. Regelmatig komen meldingen binnen van spelende kinderen langs het spoor. Reden voor ons om wat plat zendingswerk te doen op scholen: ProRail komt naar je toe ná de zomer. Pazzup!

In ons jaarverslag kun je alles rondom spoorlopen in 2014 nalezen. Er zijn vorig jaar ook vijf aanrijdingen geweest met spoorlopers. Zeker met mooi weer stromen de meldingen binnen van mensen die te dicht bij het spoor lopen.

Voorlichting op scholen: hou het veilig

Deze week hebben we de basis- en middelbare scholen die in de buurt van het spoor liggen, aangeschreven. Zij kunnen nog vόόr de zomer of alvast voor het nieuwe schooljaar het lespakket PazzUp bij ons aanvragen. Bij Pazzup staat de boodschap centraal dat je bij het spoor altijd op je hoede moet zijn. Het lespakket PazzUp bestaat o.a. uit een website met een apart deel voor basisscholen en middelbare scholen. Voor de middelbare scholen is er ook een magazine. Scholen kunnen ook een gastles aanvragen. Medewerkers van ProRail bezoeken de klas en bespreken aan de hand van filmpjes en krantenberichten gevaarlijk gedrag langs het spoor.

Even spoorlopen...

Veel mensen zijn zich niet bewust van de gevaren langs het spoor. Een sluiproute nemen, even de hond uitlaten of langs het spoor spelen. Machinisten schrikken van die mensen, remmen af en moeten stapvoets verder. Zo veroorzaken spoorlopers gemiddeld drie uur vertraging per dag. En nog belangrijker: een trein die niet op tijd remt kan fatale gevolgen hebben. We kunnen het daarom niet vaak genoeg zeggen: loop niet langs het spoor! We waarschuwen mensen daarom voortdurend voor het gevaar en de overlast van spoorlopen en voeren regelmatig campagne. Daarnaast nemen we ook verschillende maatregelen. Zo kan de boete voor spoorlopen oplopen tot 140 euro en we plaatsen waar mogelijk hekken om spoorlopen vrijwel onmogelijk te maken. Met deze maatregelen willen we het spoor nog betrouwbaarder en veiliger maken.

Gepubliceerd op