ProRail scoort opnieuw op duurzaamheid

ProRail is onlangs door keuringsinstituut KEMA opnieuw gecertificeerd op niveau vier van de CO2-prestatieladder. Hoe meer CO2-bewust je bent en werkt, des te hoger je scoort op de ladder - waarbij 5 het hoogste niveau is. Een mooi resultaat dus op weg naar die hoogste trede.
Nieuw meubilair op station Hoevelaken

De CO2-prestatieladder

Sinds ProRail de CO2-prestatieladder in 2009 heeft ontwikkeld is deze uitgegroeid tot een breed geaccepteerde methode om CO2-uitstoot te verminderden. Het certificaat laat zien dat een bedrijf duurzaam werkt, minder CO2 uitstoot en bewust met energie omgaat. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans het bedrijf maakt op gunning bij een aanbesteding.

Streven naar de vijf

Als maatschappelijke organisatie willen we graag het goede voorbeeld geven. We streven er dan ook naar om in 2015 de hoogste trede van de ladder te bereiken; met 30% energie-efficiëntie, 100% duurzame inkoop van energie en een CO2-reductie van 65kton in de spoorketen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan efficiënte stationsverlichting, hergebruik van spoormaterialen en de inkoop van duurzame energie

Gepubliceerd op