Reiziger in 2014 minder hinder door uitloop

Het loopt tegen het einde van het jaar en dus is het traditioneel de tijd om terug te blikken. Ook dit jaar hebben we weer een grote hoeveelheid spoorvernieuwingswerk verricht, vooral in weekenden en vakanties, waardoor er geen of minder treinen konden rijden. Door de buitendienststelling van het spoor goed te plannen samen met vervoerders, proberen we een zo goed mogelijk alternatief te bieden via bussen en alternatieve routes. Maar als je dan alles gepland hebt, is er niets zo vervelend voor reizigers als werkzaamheden die ineens uitlopen. Dan krijg je onverwachte extra hinder. Cijfers over 2014 laten tot nu toe zien dat de mate van onverwachte hinder door uitgelopen werkzaamheden, minder is dan in 2013. De dalende trend zet daarmee voort.

Tilburg

  De meest opvallende vernieuwingswerken die in 2014 geplande reizigershinder gaven, vonden plaats in de omgeving Utrecht, Amsterdam, Tilburg, Zutphen en op regionale lijnen zoals in Friesland, Groningen en Gelderland. In totaal vonden er totnogtoe ruim 366 werkzaamheden plaats met grote buitendienststellingen. De uitloop van het werk in Tilburg, mede als gevolg van een incident met een spoorwerker, was met twee dagen extra hinder een van de meest opvallende van 2014. Reizigers moesten zodoende meer dagen met de bus dan gepland. Dat gold ook voor werkzaamheden bij de A1 in Weesp.
 

Cijfers

  Voordat we hier de cijfers noemen, is het goed te weten dat er verschillende soorten buitendienststellingen van het spoor bestaan. Zo kan het gaan om werk door een actuele storing dat uitloopt of klein onderhoudswerk dat in de nachten plaatsvindt en uitloopt. De hier genoemde cijfers hebben betrekking op de grote buitendienststellingen van vaak een of meerdere dagen achtereen. In 2014 waren er tot nu toe 20 uitlopen van de ruim 366 grotere buitendienststellingen (cijfers tot december). In 2013 waren er 23 uitlopen van de 374 grotere buitendienststellingen. In 2008 waren er nog 61 uitlopen.
 

Hinderduur

  En minstens zo belangrijk: de duur van de hinder. Naast het aantal keer dat er meer hinder wordt veroorzaakt dan vooraf ingecalculeerd, wordt ook bijgehouden hoe lang de extra hinder dan duurde. In 2014 is het totaal aantal uur onverwachte extra hinder van die grote buitendienststellingen ook teruggelopen. We weten het vaker te beperken tot een uitloop van maximaal een half uur. In 2013 kwam het 9 keer voor dat de extra hinder langer dan een half uur duurde. In 2014 was dat tot nog toe 6 keer. In 2008 was dat nog 30 keer.
 

Nog minder hinder  

  We willen onverwachte hinder voor reizigers en vervoerders zo veel mogelijk voorkomen. Zo kiezen onze bouw- en projectmanagers er nu samen met de aannemer eerder voor om, als het tegenzit, het werk op een ander moment af te maken. Het spoor wordt dan wel volgens planning opengezet voor het treinverkeer, maar het werk wordt later afgerond. Ook zijn er sinds 2006 extra controles ingebouwd in aanloop naar het werk om het risico op uitloop zo klein mogelijk te maken. Daar blijven we mee bezig, ook via de aanbestedingen bijvoorbeeld.  
Gepubliceerd op