Schapen maken spoor schoon in Roermond

Schapen gaan in Roermond een stuk spoor schoonhouden dat al jaren niet meer wordt gebruikt. Het gaat om een deel van de 'IJzeren Rijn' tussen Roermond en de Duitse grens. Het spoor loopt hier dwars door nationaal park de Meinweg heen en is de afgelopen jaren overwoekerd met struiken en bomen. Het park gaat het spoor weer vrijmaken. Schapen zullen er daarna voor zorgen dat het spoor schoon blijft.

Schapen maken spoor schoon in Rosmalen

Meer zon voor reptielen en amfibieën

Nationaal Park de Meinweg had al langer de wens om een gedeelte van de spoorlijn te gebruiken voor een ecologische verbindingszone. Het talud van de spoorlijn bestaat voor een belangrijk deel uit stenen met daartussen holle ruimten. Door het spoor vrij te maken, kan de zon er weer op schijnen en ontstaat tussen stenen en de spoorlijn een ideaal leefklimaat voor reptielen en amfibieën. Om te voorkomen dat het spoor weer dichtgroeit, zullen schapen de vrijgekomen delen begrazen.

Spoor in bruikleen

ProRail en Nationaal Park de Meinweg tekenden afgelopen maandag een bruikleenovereenkomst. Hierin staat dat het spoor mag worden vrijgemaakt van begroeing en zal worden begraasd met schapen. Verder mag er niets aan het spoor of de ligging daarvan worden gewijzigd. Dit betekent ook dat aan de status van de IJzeren Rijn verder niets verandert.

Gepubliceerd op