Sneller met de afteller

15 seconden. Het lijkt niks maar met 15 seconden extra kun je misschien net je overstap halen. Of je hoeft minder lang te wachten voor een dichte overweg. Dan zijn 15 seconden interessant! ProRail en NS testen op de stations Hilversum en Hilversum Sportpark of het vertrekken van de trein 15 seconden sneller kan. De overweg na het station kan dan eerder open en het wegverkeer hoeft dan minder lang te wachten. Een afteller op het station moet hierbij helpen. Kijk je mee?

Sneller met de afteller | Terugtelklok op Hilversum

Op het Nederlandse spoorwegnet zijn circa 200 stations met een overweg kort achter de perrons. Omdat de overweg gesloten moet zijn voordat de halterende trein mag vertrekken start het vertrekproces pas na het sluiten van de overweg. De weggebruikers wachten op hun beurt weer op het passeren van de trein. Door het vertrekproces gelijktijdig te starten met  het sluiten van de overweg is tijd te winnen. Deze tijdwinst kan worden benut voor kortere opvolgtijden tussen treinen en een kortere wachttijd voor de weggebruikers bij de overweg.

Binnen de spoorsector is onlangs een Lange Termijn Spooragenda vastgesteld. Eén van de punten is het verbeteren van de reistijd van deur tot deur. Het verkorten van de opvolgtijden en het verminderen van de spreiding in de uitvoering draagt hier aan bij. De afteller is één van de innovatieve oplossingen die we onderzoeken

Het onderzoek met de afteller loopt tot eind 2014

 

Gepubliceerd op