Spoor leeft in lokale politiek

Na de gemeenteraadsverkiezingen een aantal weken terug, presenteren steeds meer nieuwe colleges hun plannen. ProRail keek waar de wethouders al in de eerste dagen een spoordossier op hun bureau treffen. Een eerste blik leert in ieder geval: lokale politici zijn zeer betrokken bij het spoor.
Stationshal

Op de agenda

Een meerderheid van de gemeenten heeft ‘bereikbaarheid’ en het belang van een goed ‘openbaar vervoer’ op de agenda staan en een plek gegeven in het coalitie-akkoord. Sommigen hebben al ver uitgewerkte plannen voor de komende vier jaar, anderen hebben een akkoord op hoofdlijnen. De colleges houden zich vooral bezig met investeringen in stationsomgevingen, zoals ook voor de bereikbaarheid van bussen en fietsen rond een station. Ook onderdoorgangen en overwegen zijn politieke hangijzers.

Fietsen

In sommige gemeenten speelde het spoor al tijdens de verkiezingen een prominente rol, zoals in de gemeente Overbetuwe waar de plannen rond ‘Elst Centraal’ nu een van de eerste agendapunten betreft in de gemeenteraad. Het nieuwe college wil bekijken of een eerder ontwerp van een onderdoorgang onder het spoor nog kan worden aangepast. In Nijmegen wordt onder meer stilgestaan bij verbeteringen van het stationsplein, dat aantrekkelijker en verkeersveiliger moet worden.

Prullenbak

In Hilversum is overweg ‘Kleine Spoorbomen’ en de verschillende varianten voor aanpak ervan onderwerp voor het college. In Hoorn heeft de coalitie besloten een plan voor ondertunneling van overweg ‘Het Keern’ naar de prullenbak te verwijzen. Ook in Diemen is er aandacht voor een overweg, ‘Oud Diemerlaan’ in dit geval.

Veiligheid

In Schiedam integreren ze het spoor op creatieve wijze in het akkoord: "Het beleidsakkoord is een spoorboekje waarbij de trein rijdt met verstand en oog voor de soms veranderende omgeving. Soms kom je met een variant op een voorstel toch op een goed eindstation." In Zwijndrecht is de veiligheid van het spoor, zeker met de aanwezigheid van emplacement Kijfhoek, in het politieke vizier.

Hulp

Een team bestaande uit vier regiodirecteuren van ProRail en diverse adviseurs proberen de nieuwe colleges de komende tijd zo goed mogelijk te helpen een weg te vinden in de spoorwereld. Samen willen we gaan voor een zo veilig mogelijk spoorvervoer met een goede bereikbaarheid en oog voor de leefbaarheid van de omwonenden van het spoor. 

Gepubliceerd op