Spoor hersteld bij Sauwerd - UPDATE

/ Nieuwsbericht
ProRail herstelde een defect in het spoor tussen Groningen-Noord en Sauwerd en dat is nu afgerond.

Treinverkeer stil

In de nacht van donderdag op vrijdag 17 februari werkte ProRail in provincie Groningen aan een faunapassage onder het spoor. Deze kleine tunnelbuizen boorden we zoals gebruikelijk door de spoordijk heen. Bij deze grondwerkzaamheden is het spoor erboven omhoog gekomen. Daardoor was treinverkeer niet meer mogelijk tussen Groningen en Roodeschool/Delfzijl. 

Groot materieel

We werkten met man en macht aan het herstel van het spoor. Daarvoor was groot materieel nodig zoals een speciale graafmachine. Zodra die ter plaatse kwam zijn we grond en spoorgrind gaan afgraven. Vervolgens legden we een nieuw spoorbed aan. In de middag rond de klok van 14.15u waren we daarmee klaar en kon het treinverkeer weer worden opgestart. 

Ontsnippering

De faunapassage bij Sauwerd is speciaal voor dieren zoals reptielen en klein wild. Deze passages (oversteken) bouwt ProRail in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in het kader van ontsnippering van natuur in Nederland. Doel van deze ontsnippering is natuurgebieden met elkaar te verbinden en leefgebieden van fauna te vergroten. Meer hierover: https://www.prorail.nl/omwonenden/duurzaamheid/natuurgebieden-verbinden.