Top eerste kwartaal 2014

Met de maand maart hebben we het eerste kwartaal van 2014 afgesloten. Qua punctualiteit van het treinverkeer het beste kwartaal sinds jaren. Maar liefst 91,6% van de treinen reed gemiddeld op tijd. Dat is ruim boven boven ons jaarlijks gemiddelde van 88,8%. Natuurlijk is een echte winter dit jaar uitgebleven, daar zijn we ons ook van bewust. Maar ook vergeleken met andere kwartalen in andere seizoenen hebben we de afgelopen drie maanden beter gescoord.

Uitval treinen

Wel konden reizigers begin dit jaar enige vertraging oplopen doordat we uit voorzorg 500 wissels aan een extra inspectie hebben onderworpen na de ontsporing van een trein bij Hilversum. Ook hebben we bij Den Haag een aantal samenhangende wissels moeten vernieuwen. Daardoor waren er op een aantal plekken helaas minder wissels beschikbaar voor de treindienst. Toch bleef ook het gemiddelde aantal uitgevallen treinen in het eerste kwartaal redelijk laag: gemiddeld viel 1,6% van de treinen uit.

Hoe wordt punctualiteit berekend?

We hebben met het ministerie van IenM afspraken gemaakt over zowel de punctualiteit als de uitval. De punctualiteitscijfers geven aan hoe hoog de punctualiteit op een dag, een maand of kwartaal was voor reizigerstreinen op de spoorlijnen die ProRail beheert. Onder ‘uitval’ van treinen verstaan we die treinen die niet zijn aangekomen. Uitgevallen treinen tellen niet mee bij de punctualiteit. Samen geven ze een compleet beeld van wat er buiten gebeurt.

Wanneer is een trein op tijd?

We berekenen per dag van ongeveer 10.000 treinen of ze op tijd binnenkomen. Een trein is op tijd als het verschil tussen de geplande aankomsttijd in de reisplanner en de werkelijke aankomsttijd op het station minder dan drie minuten is. We registreren een trein op het moment dat deze de seinen vlak voor het station passeert. Daar tellen we dan nog een paar seconden bij op omdat de trein nog een stukje moet rijden tot het perron. Zo weten we of de trein op tijd is of niet. Als de punctualiteit dan bijvoorbeeld 90% is, dan wil dit zeggen dat 90% van de treinen binnen de marge van 3 minuten op tijd is aangekomen. Dit cijfer telt niet alleen over NS treinen, maar ook over regionale- en hogesnelheidstreinen.

Gepubliceerd op