Uitloop spoorwerk loopt terug

Op tijd het treinverkeer weer kunnen opstarten na spoorwerk in nachten, weekenden en vakanties blijft spannend. We willen in korte tijd zo veel mogelijk doen, maar tegelijk moet het spoor wel op tijd teruggebouwd zijn. Dat vernieuwingswerk dan soms uitloopt, komt helaas nog weleens voor, maar het gaat al stukken beter; werkzaamheden in weekenden en vakanties lopen veel minder vaak uit dan voorheen. In vijf jaar tijd halveerde zelfs het aantal keren dat dit gebeurde, zo blijkt uit onze recente cijfers.
Spoorvernieuwing ter hoogte van Utrecht Centraal

Daling

In 2009 kwam het nog 44 keer voor dat de eerste treinen niet direct konden rijden na geplande werkzaamheden. In 2013 kwam dit 23 keer voor. Een daling van zo'n 48 procent. En dat terwijl het aantal vernieuwingswerken met een buitendienststelling van het spoor in die tijd juist steeg.

Reizigers eerst

We willen onverwachte hinder voor reizigers en vervoerders zo veel mogelijk voorkomen. Zo kiezen onze bouw- en projectmanagers er nu samen met de aannemer eerder voor om het werk op een ander moment af te maken als het tegenzit. Ook zijn er sinds 2006 extra controles ingebouwd in aanloop naar het werk om het risico op uitloop zo klein mogelijk te maken. Daar blijven we stappen in zetten.

Vernieuwing in de komende maanden

De meeste reizigers vinden een langere reistijd en een stuk met de bus reizen door het spoorwerk allesbehalve plezierig. Maar als je het goed van tevoren weet, scheelt dat een hoop. Daarom is het handig te weten dat ook de komende maanden weer flink wat spoorvernieuwing op de agenda staat. Bijvoorbeeld rond Schiphol, Utrecht, Groningen, Zutphen en Zevenaar. Kijk in ons perbericht voor een overzicht of check vanaf twee weken van tevoren de site van de vervoerder.

ProRail vernieuwt

ProRail werkt aan de grootste spoor- en stationsvernieuwing sinds het bestaan van de spoorwegen. We willen meer, sneller en comfortabeler treinverkeer mogelijk maken en het spoor klaarstomen voor de toekomst. Spoorknooppunten als Utrecht en Schiphol worden slimmer ingericht. Treinen rijden meer onafhankelijk van elkaar de stations in en uit en de doorstroming van het treinverkeer verbetert. Ook worden stations ruimer en comfortabeler.

Gepubliceerd op