Verbetering in samenspel

Gisteren was een mooie dag. Een aantal partijen die samen met ons werken aan een betrouwbaar spoornetwerk kwamen naar het Spoorwegmuseum. Het doel: elkaar nog beter leren kennen om zo de samenwerking op het spoor naar een hoger plan te brengen. Want alleen door goed samen te werken komen we tot optimale spoorprestaties voor reizigers, goederenvervoerders en omwonenden.
Relatiedag
Relatiedag

Toekomst van het spoor

Met het thema van de dag - in samenspel naar een vernieuwd Nederlands spoor - was de gastenlijst niet moeilijk te vullen. Vertegenwoordigers van vervoerders, gemeenten, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de belangenverenigingen van reizigers vulden ProRails Relatiedag. Doel: samen praten over de toekomst van het spoor om elkaars belangen te zien en na te denken over knelpunten en oplossingen.

Samenwerking

We vinden het belangrijk dat het spoor de meest aantrekkelijke vervoersvorm is in Nederland; zeker qua betrouwbaarheid. Om dat te bereiken is samenwerking cruciaal. Als onafhankelijke beheerder van het spoor zetten we daarom de luiken open en proberen we onze partners waar mogelijk te betrekken bij ons werk. In het belang van reizigers en goederenvervoerders denken we samen na hoe we het spoor kunnen verbeteren.

We hopen dat de dag heeft bijgedragen om samen verder te werken aan de toekomst van het spoor. De reacties waren in ieder geval positief!

Tweet relatiedag

Tweet relatiedag

Gepubliceerd op