Verbetering spoorknooppunt Zwolle goed voor Noord-Nederland

Vandaag is de schop in de grond gegaan: bij Herfte bouwt ProRail aan een nieuwe dive-under en spooruitbreiding van station Zwolle naar Herfte. Samen met deze en alle investeringen van Spoorplan Noord-Nederland neemt de bereikbaarheid van en naar de Randstad toe en verbeteren we de aansluitingen in de stedendriehoek Leeuwarden-Groningen-Zwolle.

Spoorverdubbeling en dive-under

Hoe meer treinverkeer tegelijk spoorknooppunt Zwolle kan binnenkomen en tegelijk kan vertrekken, hoe beter de aansluitingen worden. Daarom bouwt ProRail aan een verdubbeling van twee naar vier sporen richting Meppel en verandert de splitsing bij Herfte in een dive-under zodat treinen uit verschillende richtingen elkaar niet meer hinderen. 

Betere aansluitingen

Het is een gigantische operatie levert heel veel voordeel op voor reizigers. Treinen uit de richting Meppel (Groningen en Leeuwarden) kunnen in de toekomst tegelijk met treinverkeer van en naar Emmen binnenkomen en vertrekken. De corridor naar Meppel zal daardoor toenemen in betrouwbaarheid en capaciteit. Verbindingen van en naar de verschillende richtingen sluiten beter op elkaar aan en de verbinding met de Randstad versnelt. Bekijk het Spoorplan Noord-Nederland voor meer informatie hierover.   

Spoor Zwolle in ontwikkeling

De ontwikkeling van deze uitbreiding is afgelopen jaren minutieus voorbereid en hangt nauw samen met alle verbeteringen rond station Zwolle. Ook is met omwonenden zorgvuldig overlegd, zodat we het geheel passend en volgens wensen in het landschap kunnen bouwen. 

Aanpassing van bruggen en overwegen

De verdubbeling van de sporen aan de oostzijde van het station bestaat ook uit aanpassing van:

  • Viaducten van de Marsweg en Ceintuurbaan (N35).
  • Spoorbruggen over het Almelose Kanaal en de Zalnese Wetering. Beide bruggen maken we van geluidsarmer beton (nu staal). 
  • Overweg Selhorstpad heffen we op. Er komt voor fietsers een nieuwe ongelijkvloerse oversteek over het spoor naar Emmen, die over de dive-under loopt. 
  • Overwegen Herftelaan en Valkenbergweg passen we aan. 

Meer: Spoorverdubbeling Zwolle-Herfte

Motie Koopmans

Om al deze verbeteringen te bekostigen diende de heer Koopmans, toenmalig lid van de Tweede Kamer, een motie in, die in 2007 ook is aangenomen. Om hem te betrekken bij een van de resultaten van zijn ‘Motie Koopmans’ is hij bij de start van Herfte uitgenodigd en verrichtte hij samen met andere bestuurders de handeling waarmee symbolisch de bouw van de dive-under startte. 

Noord Nederland breed vertegenwoordigd

Verder waren als bestuurders aanwezig Bert Boerman (gedeputeerde Overijssel), Henk Brink (gedeputeerde van Drenthe), Johannes Kramer (gedeputeerde van Fryslan), Fleur Gräper (voorzitter samenwerkingsverband Noord Nederland), Dorothé Wennekendonk (regiodirecteur ProRail), Joost van der Bijl (regiodirectie NS) en Freek Bos (ROVER). Gastheer van deze feestelijke start was Allart Maijers, projectmanager bij ProRail.

Gepubliceerd op