Waarom krijgen goederentreinen soms voorrang op intercity’s?

Als treinreiziger ken je het misschien: de conducteur roept om dat je trein een goederentrein moet laten voorgaan. Dat is niet prettig, maar er is een goede reden voor. Rijk van Lent, verkeersleider op de post Arnhem legt uit waarom.

Waarom krijgen goederentreinen soms voorrang op intercity's?

Treinpaden en beperkte ruimte

Het is heel vervelend als je sneltrein of intercity door een goederentrein vertraagd is. De treinverkeersleiding van ProRail probeert zo'n situatie zoveel mogelijk te voorkomen, maar dat is helaas niet altijd mogelijk. In de dienstregeling is er voor iedere trein op een vastgestelde tijd een vastgesteld stuk spoor beschikbaar: een treinpad. Als een trein vertraagd is, al is het maar een beetje, kan het zijn dat het treinpad is vervallen.

Even wachten

De vertraagde trein moet wachten tot er weer ruimte is om te vertrekken. Zo kan het gebeuren dat een vertraagde sneltrein of intercity moet wachten op een stoptrein of goederentrein die wel op tijd in zijn eigen treinpad rijdt. We geven de vertraagde intercity niet altijd voorrang, want daardoor kan soms een sneeuwbaleffect ontstaan: de vertraagde intercity zorgt ervoor dat ook andere treinen vertraagd raken.

Zware jongen

Bij goederentreinen speelt er nog iets anders mee: het gewicht. De treinen zijn vaak heel zwaar, het kost veel tijd en energie om ze te laten stoppen en vervolgens weer op gang te krijgen. Daardoor kunnen ze zelfs meer hinder veroorzaken dan dan wanneer we ze zouden laten doorrijden. Daarbij komt dat goederentreinen vaak heel lang zijn, waardoor er niet altijd plek op het spoor is om ze te laten stoppen. Voor de doorstroming kiezen we er daarom voor de goederentrein door te laten rijden. 

Voorkomen bermbranden

Ook laten we in de zomer bij grote droogte goederentreinen voorgaan ,omdat door de vonken die van de remmen afkomen bermbranden kunnen ontstaan.

Gepubliceerd op