Zeven innovatieve ideeën getest om onbewaakte overwegen veiliger te maken

62 oplossingen kwamen er binnen op onze oproep voor slimme ideeën om niet actief beveiligde overwegen (NABO’s) veiliger te maken. Na twee rondes worden zeven ideeën nu samen met de marktpartijen getest.

Je nadert een overweg of er komt een trein aan

Er zijn twee categorieën oplossingen gevraagd aan marktpartijen:

  • Oplossingen voor het (beter) alerteren van de weggebruiker op het feit dat hij/zij een onbeveiligde  overweg nadert.
  • Oplossingen voor het waarschuwen van de weggebruiker dat er een trein aankomt of het beveiligen van de overweg met een fysieke barrière.

De Proeftuin

De testfase loopt van november tot januari volgend jaar.  Uit de resultaten moet blijken of de oplossingen goede resultaten geven op veiligheid, kosten en gebruik. Stakeholders, zoals vervoerders, vertegenwoordigers van recreatieve belangenorganisaties en wegbeheerders krijgen een uitnodiging om tijdens de tests met ons mee te denken. Op basis van de resultaten worden één of meerdere oplossingen geselecteerd. Deze worden dan nader uitgewerkt en toegepast in samenhang met andere bestaande maatregelen om de veiligheid op overwegen te verbeteren.

De ideeën

Er zijn uiteenlopende ideeën ingediend:

  • Gedragsbeïnvloeding bij NABO's: inspelen op meerdere zintuigen bij de weggebruiker door middel van geluid, trilling en borden (Novi Mores).
  • Interactieve waarschuwingsinstallatie: weggebruikers krijgen licht- en geluidssignalen die hen erop attenderen dat ze een overweg naderen. Het systeem detecteert de weggebruiker d.m.v. een sensor (VRS).
  • Animatiebord: een attentiebord met ‘moire-effect’ d.m.v. een raster op het bord, door de beweging van de weggebruiker ontstaat er telkens een ander beeld op het bord. Eventueel met drempels (Brimos).
  • Spoorwegovergangsbeveiliging met radar naast de NABO, die aankomende treinen detecteert (Science & Technology).
  • Autonome low cost overweg: een AHOB die aangestuurd wordt door een assenteller in het spoor voor de detectie van treinen (VRS).
  • BUES2000 – AHOB light: detectielussen in het spoor die de treinen detecteren en een AHOB aansturen (Scheidt & Bachmann GmbH).
  • Navigatiekaarten: weggebruikers krijgen een signaal via hun telefoon of navigatiesysteem dat ze een overweg naderen (InTraffic).

Programma NABO

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en ProRail streven ernaar om het aantal incidenten op overwegen te verminderen. Daarvoor is onder meer het Programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) in gang gezet. De Proeftuin maakt onderdeel uit van dit programma.

Campagne

Het hele jaar voert ProRail campagne om mensen te wijzen op de gevaren van dergelijk gedrag bij overwegen. Deze week en volgende week richten wij ons specifiek op jongeren. Centraal in de nieuwe ProRail campagne “doe t veilig” staat Jandino Asporaat. Hij wijst met name jongeren op gevaarlijk gedrag bij overwegen.

Gepubliceerd op