Nieuwsberichten

Vorige week: records in kou en punctualiteit

Dubbeldekker
Nederland kende vorige week de koudste 17 mei in ruim veertig jaar. Daarmee komt deze lente in de top vijf van koudste lentes ooit. Ondanks al deze frisheid ging het met de punctualiteit op het spoor goed. 91,5% van de treinen reed op tijd en slechts 0,7% van alle treinen viel uit. Hiermee scoorde het spoor deze week het best sinds augustus 2012 (de feestdagen in december niet meegerekend).
Gepubliceerd op

ProRail luistert naar klachten geluidsoverlast Amsterdam

Heiwerkzaamheden OV SAAL Amsterdam
Heiwerkzaamheden bij de A10 in Amsterdam hebben de afgelopen week helaas tot overlast geleid voor de omgeving. We hebben vooraf gestuurd naar alle buren brieven met een aankondiging van de werkzaamheden, maar uit de reacties is gebleken dat het geluid verder reikte dan we in eerste instantie hadden ingeschat. In samenspraak met gemeente, Rijkswaterstaat en de uitvoerend aannemer is daarom besloten de resterende nachtwerkzaamheden op zaterdag 18 mei overdag uit te laten voeren in plaats van drie nachten volgende week.
Gepubliceerd op

Veilig werken aan spoor met loopbrug

Veiligheid is voor ProRail een belangrijk uitgangspunt. Dat geldt voor de treinen, de reizigers en de omgeving, maar zeker ook voor het personeel dat aan de sporen werkt. Om de medewerkers die bezig zijn met de aanleg van de twee extra sporen tussen Schiphol (Riekerpolder) en Station Duivendrecht veilig van werkplek naar bouwkeet (Europaboulevard) te laten gaan is er een loopbrug opgebouwd.
Gepubliceerd op

Test: damwanden verwijderen zonder lawaai

Damwanden verwijderen zonder lawaai
In Amersfoort bouwt ProRail aan de westkant van het station een ongelijkvloerse kruising, ook wel dive-under genoemd. Een groot project dat in de toekomst voor een betere doorstroom van het treinverkeer zorgt. Binnenkort worden de gebruikte damwanden uit de grond gehaald. We willen de omgeving zoveel mogelijk overlast besparen en testen daarom een nieuwe manier om de wanden ‘trillingsvrij’ uit de grond te trekken.
Gepubliceerd op