ProRail projecten

In Nederland reizen steeds meer mensen met de trein. En meer en meer goederen worden over het spoor vervoerd. Deze groei zet in de toekomst door. En daar hebben we beter spoor en grotere stations voor nodig. Beter en meer treinverkeer is goed voor de economie. Daarom werken als ProRail aan een groot aantal projecten.

Gevolgen voor reizigers en vervoerders

De vernieuwing van het spoor kan hinder veroorzaken voor vervoerders, reizigers en verladers. Dan hebben we meerdere sporen nodig om ons werk goed en veilig uit te voeren. We beperken de overlast zoveel mogelijk. Door bijvoorbeeld zoveel mogelijk ’s nachts te werken. Maar ook werken we regelmatig overdag aan het spoor. In overleg met vervoerders wordt dit werk met name in het weekend en in vakantieperiodes gepland.

Goed voorbereid op reis

Om te voorkomen dat reizigers voor verrassingen komt te staan, worden wijzigingen duidelijk gecommuniceerd via ns.nl. Op onze kaart staat de planning van ons werk aan het spoor.

Waarom vernieuwen we het spoor

Nederland heeft één van de drukst bereden sporen ter wereld, veel treinen rijden op tijd en het vervoer over het spoor is veilig. Maar de komende jaren moeten de prestaties nog beter, met name in de spits in de Randstad. Op grote knooppunten zoals bij Amsterdam – Schiphol, Utrecht en Den Bosch werkt ProRail aan betrouwbaarder treinverkeer om in de toekomst meer treinen te kunnen faciliteren binnen het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.

Hoe vernieuwen we het spoor

We bouwen nieuwe reizigerstunnels, stationsgebouwen en perrons. Ook werken we aan voorzieningen zoals fietsenstallingen en liften. We investeren in nieuwe spoorrails, wissels en technische apparatuur. En met dive-unders en fly-overs richten we het spoor op knooppunten slimmer in. Daardoor kan het treinverkeer soepeler doorstromen. Bekijk het overzicht van onze projecten.

Spoorvernieuwing doen we samen

Het spoor vernieuwen doen we niet alleen. We werken samen met onze spoorpartners zoals aannemers, ingenieursbureaus, de vervoerders, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en lokale overheden.

Consumentenorganisaties

Ook betrekken we consumentenorganisaties meer bij het inplannen van werk dat overlast kan veroorzaken voor reizigers. Dat is afgesproken in het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov).

ProRail Vernieuwt