Vernieuwing stations

ProRail bouwt nieuwe stations, en verbouwt bestaande stations. We maken ruimte voor nog meer treinverkeer en meer reizigers. Zodat de stations klaar zijn voor de toekomst. Bij de verbouwing houden we zoveel mogelijk rekening met de reiziger. En borgen we de belangen van vervoerders, omwonenden en (plaatselijke) overheden.

Het treinverkeer groeit, net als het aantal spoorlijnen. Daar zijn nog niet alle stations tegen opgewassen. Sommige stations zijn ‘uit hun jas gegroeid’. Daarom bouwen we nu aan nieuwe en aangepaste stations. Die voldoen aan de eisen van nu én straks: ruimer, comfortabel. En vooral: toegankelijk voor meer treinen en meer reizigers.

Samen met onze partners

ProRail werkt de komende jaren aan de omvangrijkste vernieuwing in de geschiedenis van het Nederlandse spoor. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze partners: lokale, regionale en landelijke overheden, spooraannemers en natuurlijk NS.Ruimte voor meer treinen

Klaar voor de toekomst

Op dit moment zijn er grootschalige verbouwingen aan de centrale stations in Utrecht, Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Den Haag. Maar ook in Delft, Eindhoven, Tilburg en tal van andere plaatsen worden stations klaargestoomd voor de toekomst. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en regionale overheden stellen daarvoor geld beschikbaar.

Treinen blijven zoveel mogelijk rijden

Tijdens een verbouwing blijft een station toegankelijk. En op de grote stations blijven de NS-winkels open. Ook de treinen blijven zoveel mogelijk rijden. Verbouwen ‘met de winkel open’ brengt uitdagingen met zich mee. Soms is het nodig een extra loopbrug te bouwen, of zelfs een tijdelijk station. Ook geeft verbouwen overlast, voor reizigers, omwonenden en vervoerders. Daar besteden we veel aandacht aan. Bijvoorbeeld door werk slim te plannen of door plaatsing van geluids- en bouwschermen.

Toegankelijkheid en comfort

Bij het inrichten van de stations letten we op méér dan alleen capaciteit. Elke reiziger moet zich er makkelijk kunnen bewegen, de weg vinden en aangenaam kunnen verblijven. NS investeert op een aantal stations in nieuwe winkelvoorzieningen. We zorgen voor de bouw en het beheer van faciliteiten als bewegwijzering, liften, roltrappen, hellingbanen, prettige wachtruimtes.

Overzicht bouwprojecten

Projectenkaart