Veelgestelde vragen over "Veilig goederenvervoer"

« Terug naar Veilig goederenvervoer

Is altijd bekend wat een trein vervoert?

Ja. Een goederentrein mag niet vertrekken voordat de inhoud van de trein bekend is bij ProRail. Via ‘wagenlijsten’ weten we wat op het doorgaande spoor vervoerd wordt. Op emplacementen – waar treinen samengesteld en gecontroleerd worden - gebruiken we een apart informatiesysteem.

Wilt u weten of er treinen met gevaarlijke stoffen in uw omgeving hebben gereden? U kunt dit navragen bij uw gemeente. Meer informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen vindt u bij InfoMil, het kenniscentrum van Rijkswaterstaat.

Waar rijden de treinen met gevaarlijke stoffen?

De meeste goederentreinen rijden over de Betuweroute , die speciaal is aangelegd voor goederenvervoer. De Betuweroute is extra veilig doordat er geen 'gelijkvloerse' kruisingen met de weg en het water zijn; er is dus geen kans op aanrijdingen met andere weggebruikers. Maar treinen kunnen ook over het reguliere spoornet rijden – bijvoorbeeld als de bestemming in Nederland is. In alle gevallen is bij ons bekend wat een trein vervoert.

Zijn er weleens incidenten met gevaarlijke stoffen op het spoor?

We proberen incidenten met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen. En gelukkig gaat het vervoer in het overgrote deel van de gevallen ook vlekkeloos. Grote incidenten zijn zeldzaam – en tot nog toe altijd zonder dodelijke slachtoffers geweest.

Heel soms is er sprake van een zogenaamde 'druppellekkage'. Er lekt dan een kleine hoeveelheid vloeistof uit de afsluiter van de ketel waarin een vloeistof vervoerd wordt (wat ook bij transport over de weg of het water kan gebeuren). Dit is meestal snel verholpen. Bij ProRail zijn speciaal getrainde teams die zulke onregelmatigheden direct kunnen oplossen.

Wat doet ProRail voor veilig goederenvervoer?

Samen met onder andere vervoerders, verladers en overheden zorgen we voor veilig goederenvervoer. Als spoorbeheerder zorgen we voor een veilig spoor, de verkeersleiding, en verdelen we de capaciteit op het spoor. Dit betekent dat we elke minuut aansturen op een vlekkeloos en veilig treinverkeer. En is er een ongeval? Dan zorgen we mede dat de gevolgen beperkt kunnen blijven:

  • Onze incidentenbestrijders staan 24/7 paraat
  • We delen snel informatie met vervoerders en hulpdiensten
  • Waar nodig zijn er blusvoorzieningen, vluchtmogelijkheden en noodplannen
  • Emplacementen zijn goed toegankelijk voor hulpdiensten
  • We helpen de vervoerder met het zo veilig en efficiënt mogelijk ruimen van materiaal

« Terug naar Veilig goederenvervoer