Veelgestelde vragen over "Uniek: de Betuweroute"

« Terug naar Uniek: de Betuweroute

Wat maakt de Betuweroute zo veilig?

  • Er zijn geen gelijkvloerse kruisingen met wegen en water. Het spoor loopt onder- of bovenlangs. Via tunnels, bruggen en viaducten 
  • Alle tunnels zijn uitgerust met blusvoorzieningen. Bluswater is ook altijd bij de hand, want langs de hele route liggen sloten. 
  • We kunnen de locatie en snelheid van treinen nauwkeurig bijhouden en doorsturen.

Want ook de Betuweroute heeft 'hotboxen'. Die houden in de gaten of de assen niet te warm worden. 

Is de Betuweroute de enige spoorlijn voor goederenvervoer?

De Betuweroute is de enige 'dedicated' goederenspoorlijn in Nederland. Goederentreinen mogen echter in Nederland op alle spoorlijnen rijden, mits dit past qua capaciteit en wetgeving (bv geluid, Basisnet: vervoer gevaarlijke stoffen). Bepaalde routes worden meer gebruikt door goederen dan andere. Bijvoorbeeld de Brabantroute, die bij Venlo de grens passeert. Handig als de bestemming in Zuid-Europa ligt. De Nederlandse spoorlijnen die (ook) goederen vervoeren, maken deel uit van een heel Europees netwerk van ‘goederencorridors’. Dat netwerk wordt ook in Nederland steeds verfijnder. Bijvoorbeeld door de aanleg van extra spoor vanaf Zevenaar, waardoor de Betuweroute beter aansluit op Duitsland. Of neem het nieuwe spoorviaduct bij Meteren, de dubbelsporige Zuidwestboog. Die geeft ruimte voor een extra verbinding tussen de Betuwelijn en de spoorlijn Utrecht-Den Bosch.

Mogen alle goederentreinen over de Betuweroute?

De Betuweroute is toegerust op goederenvervoer. Maar treinen moeten wel voldoen aan de wettelijke regels voor geluid en gevaarlijke stoffen. Hoeveel treinen er kunnen rijden, hangt onder andere af van hoe stil de wagons zijn en wat ze aan boord hebben.

« Terug naar Uniek: de Betuweroute